Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EEWA7100W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EEWA7100W. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EEWA7100W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EEWA7100W te teleladen.


ELECTROLUX EEWA7100W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2252 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EEWA7100W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3–10 Lees het veiligheidsadvies op pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. GB d f nl I e p tr s dK fi n cZ sk ru uA • • • • • • • • • • • NL Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. [. . . ] De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Vóór het eerste gebruikveegt u de binnen- en de buitenkant van de waterkoker schoon met een vochtig doekje. Zorg ervoor dat het waterpeil binnen de waterniveauaanduidingen blijft, en niet boven de aanduiding Max. Druk de AAN/UIT-schakelaar naar beneden; het indicatielampje gaat branden en de waterkoker wordt opgewarmd. Als het water kookt of als u de waterkoker van de voet haalt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als u het proces wilt stoppen voordat het water kookt, drukt u gewoon de AAN/UITschakelaar omhoog naar de UIT-stand. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. U mag de waterkoker of voet nooit afspoelen onder de kraan of onderdompelen in water. Gebruik alleen een vochtige doek, zonder bijtende schoonmaakproducten, om de waterkoker af te vegen. Voor het reinigen van het netfilter, pakt u de zeefinzet vast en tilt deze eruit. Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul de waterkoker met water en ontkalker, volgens de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingsproduct. [. . . ] Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire l'interno e l'esterno del bollitore con un panno umido. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EEWA7100W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EEWA7100W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag