Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EC4230AOW1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EC4230AOW1. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EC4230AOW1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EC4230AOW1 te teleladen.


ELECTROLUX EC4230AOW1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5457 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EC4230AOW1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. € Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen; – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; – bed-and-breakfast-accommodatie; – catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik. • Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen. € Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. [. . . ] Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzijn zien zijn van het symbool recyclebaar. 7 Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadi- 6 www. Draai de thermostaatknop naar de volgeladen positie en wacht 24 uur voordat u voedsel in de koelkast plaatst, zodat de correcte temperatuur kan worden bereikt. 2 Uitschakelen Draai om het apparaat uit te zetten de thermostaatknop naar de “OFF”-positie. € draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen. € draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen. Bij het invriezen van kleinere volumes voeding is de positie Halfgeladen de meest geschikte. Bij het invriezen van grote volumes voeding is de positie Volgeladen de meest geschikte. 1 Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid door het gaan branden van het alarmlampje Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer. 1 De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. 1 Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje 1) Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. 3 Het openen en sluiten van het deksel Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant wordt gevormd). 2 Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst, of na een periode dat het niet gebruikt is, inschakelt, moet het apparaat voordat u er producten in plaatst eerst minstens 24 uur werken met de thermostaatknop in de stand . In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). 4 Opslagmanden A B Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (A) of plaats ze in de vriezer (B). 1 Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: • de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. 2 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: • er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; • ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden; • het deksel niet vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk. Com • Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. [. . . ] Klimaatklasse SN N ST T Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is. LAWAAI Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EC4230AOW1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EC4230AOW1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag