Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV. Wij hopen dat dit ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV te teleladen.


ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24199 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het • • • • • waterreservoir met water wordt gevuld. [. . . ] De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het • • • • • waterreservoir met water wordt gevuld. Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. CZ SK RU UA NL Stof Acryl Acetaat Nylon & polyester Rayon Viscose Zijde Katoenmengsels Wol & wolmengsels Katoen Corduroy Linnen Denim Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Droog strijken aan de verkeerde kant. Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie die Temperatur auf MAX. Wanneer het lampje groen wordt, trek de stekker uit het stopcontact, houd het ijzer boven de gootsteen en trek de stoomknop eruit (bij EDB8040 de stoomknop instellen op auto-clean). šIndien de temperatuur niet ingesteld is op MAX, zal het niet mogelijk zijn om de stoomknop te verwijderen of terug te plaatsen. Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de Glissium™ strijkzool (geëmailleerd) wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. [. . . ] Als u de Glissium™ strijkzool (geëmailleerd) wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten op het product Het symbool of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX 5 SAFETY & EDB 8050,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag