Gebruiksaanwijzing EBENCH KH2293

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH2293. Wij hopen dat dit EBENCH KH2293 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH2293 te teleladen.


EBENCH KH2293 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (176 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH2293 (58 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH2293

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Betätigen Sie die Tasten (­) oder (+) und Sie ändern die aktuelle Einstellung in Minutenintervallen. Die Stunden- und Minutenanzeige im Zeitfeld sowie die Tagesmarkierung sind gelöscht. Betätigen Sie die Tasten (­) oder (+) und Sie wählen die gewünschte Zeitzone anhand der unterschiedlichen Abkürzungen. Sichern Sie die eingestellten Daten, indem Sie die Mode-Taste µ einmal drücken und in den Standardbetrieb zurückkehren. [. . . ] Het apparaat mag niet worden gebruikt in vochtige ruimtes (bijvoorbeeld badkamers) of in ruimtes waar zich veel stof verzamelt. De volgende elementaire veiligheidsvoorschriften dienen bij gebruik van elektrische apparaten in elk geval in acht te worden genomen: Lees de volgende informatie over veiligheid en gebruik in overeenstemming met de bestemming aandachtig door. Zo gaat u veilig te werk: · Stel dit apparaat daarom niet bloot aan extreme temperaturen: · Laat aan de zijkanten zo mogelijk ca. 10 cm ruimte vrij Voorzichtig: het apparaat mag niet worden geplaatst in de directe omgeving van ontvlambare materialen (bijvoorbeeld gordijnen, brandbare vloeistoffen enz. Wanneer het apparaat vanuit een koude in een warme omgeving komt bijvoorbeeld na vervoer), kan er inwendig condensvorming optreden. Om het apparaat te beschermen tegen beschadiging, dient u minstens 2 uur te wachten alvorens het in te schakelen. Bij onweer kunnen apparaten die zijn aangesloten op het lichtnet, beschadigd raken. Om de stroomvoorziening naar het apparaat volledig uit te schakelen, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Bescherm het netsnoer tegen hete oppervlakken of andere beschadigingen en klem het niet vast. Haal bij langdurige afwezigheid de stekker uit het stopcontact en neem de batterij(en) uit. »Ant« knippert niet meer, zodra het radiotijdsignaal de actuele datum en de actuele tijd doorgeeft. Met de AAN/UIT-toets voor het automatische radiosignaal wordt de ontvangst van het radiosignaal geactiveerd/gedeactiveerd: Ontvangstmodus `Ant disabled´ LCD-aanduiding knippert niet meer `Ant´ knippert niet meer aanduiding `Ant disabled´ en `Ant´ verdwenen Bedrijf geen ontvangst ontvangst begint ontvangst begint op 0:00 (DCF) of 12:00 (MSF) Door één keer te drukken op de toets ANZEIGE/DISPLAY , wordt de actuele status van het display alfanumeriek als volgt weergegeven: Weergavemodus: Alleen tijd: Tijd & datum: Tijd en wereldtijd: Tijd en datum en wereldtijd: alfanumerieke weergave automatisch D_ _W DW Met de toets ANZEIGE/DISPLAY kunt u de keuzecyclus doorlopen. Wanneer u 15 seconden lang niet op een toets drukt, gaat het apparaat automatisch over op de normale weergave. Als »Date/Datum« en/of »World Time/ Wereldtijd« is gekozen, verschijnen ze afwisselend met de tijd op het LCDdisplay. Bij elke nieuwe minuut wordt de actuele tijd vergeleken met de beide wektijden, voorzover die zijn geactiveerd (zie ook: »Alarm geactiveerd«). Wanneer u op de modustoets µ drukt, kunt u achtereen-volgens de volgende instellingen oproepen: · Als u deze toetsen ingedrukt houdt, verandert u de tijdaanduiding in intervallen van 10 dagen. Zodra de juiste datum is ingesteld, wordt de aanduiding van de dagen automatisch geactualiseerd. Druk ter bevestiging van de instelling nogmaals op de modustoets µ. Wanneer u 15 seconden lang niet op een toets drukt, worden de huidige instellingen bevestigd en gaat het apparaat automatisch terug naar de automatische modus. De aanduiding urenminuten van de actuele tijd begint te knipperen, de tweede aanduiding van de seconden telt doorlopend door. Als u deze toetsen ingedrukt houdt, verandert u de tijdaanduiding in intervallen van 10 minuten. Druk ter bevestiging van de instelling nogmaals op de modustoets ". [. . . ] De verpakking bestaat voor 100% uit milieuvriendelijke materialen, die u kunt deponeren bij uw plaatselijke kringloopstation. Voor informatie over afvalverwerking van afgedankte huishoudelijke apparaten kunt u het beste contact opnemen met uw gemeentereiniging. Door het plaatsen van 2x Micro 1, 5 V AAA batterijen (bij de KH 2292 onder het apparaat, bij de modellen 2293/94 aan de achterkant, apart vak) voorkomt u dat bij eventuele stroomuitval de werking van het apparaat wordt onderbroken en dat daardoor ingestelde gegevens, zoals de tijd of wektijd, verloren gaan. De batterijen zorgen ervoor dat de wekkerradio tijdens stroomuitval verder werkt op de noodvoeding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH2293

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH2293 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag