Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (418 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de stationknop (29) het gewenste radiostation kiezen en het geluid reguleren met de volumeregelaar (5). Om de radio uit te schakelen, zet u de functieschakelaar (1) gewoon op "cassette". De LED FM Stereo (18) brandt zodra het programma in stereo wordt ontvangen. [. . . ] De ingebouwde, automatische afstemming [Automatic Level Control (ALC)] zorgt zelf voor de beste opnamekwaliteit. Zodra het einde van het cassettebandhje is bereikt, stopt de cassetteaandrijving automatisch. Weergave van CD's / start Opmerking: mochten bij het afspoelen van de CD titels worden overgeslagen, wil het kiezen van een lager geluidsvolume wel eens helpen. Zodra het CD-vak na het plaatsen van een CD wordt gesloten, verschijnt op het LE-display (13) het totale aantal titels van de CD en het t oestel schakelt over op "Stop". Bij geopend of leeg CD-vak verschijnt op het display (13) de melding "00" en het apparaat schakelt over naar "Stop". Na het indrukken van de toets Weergave / Pauze (12) in de "stop"-modus wordt de eerste titel van de CD afgespeeld. Het CD LE-display (13) geeft het betreffende nummer van de zojuist afgespeelde titel weer. Voor een korte onderbreking van de weergavefunctie drukt u de toets "Weergave / Pauze" (12) eenmaal in. Zodra u de toets "Weergave / Pauze" (12) nogmaals indrukt, wordt de weergave voortgezet op het punt waar zij werd onderbroken. Door het indrukken van de toets "Stop" (11) tijdens de weergave- of pauzemodus wordt de weergave beëindigd. Een titel herhalen: Zodra de toets "Herhaling" (10) eenmaal wordt ingedrukt, gaat de LED-indicator "Herhaling" (15) branden en knippert dan voortdurend. Alle titels herhalen: Zodra de toets "Herhaling" (10) twee maal wordt ingedrukt, gaat de LED-indicator "Herhaling" (15) branden en brandt dan constant. De herhaalfunctie uitschakelen: Daartoe drukt u de herhalingstoets (10)in totdat de LED voor cd-herhaling (15) is gedoofd. Wanneer u tijdens de weergave of tijdens een pauze op de toets voor het overslaan van cd-titels ">>" (7) of terugspringen naar vorige cd-titels "<<" (8) eenmaal indrukt, wordt de volgende resp. Als tijdens de CD titelsprong vooruit ">>" (7) of CD titelsprong terug "<<" (8) wordt ingedrukt en ingedrukt gehouden, zoekt het toestel (met hoorbaar hoge snelheid) de titel (ofwel binnen de titel) vooruit of terug. Door het eenmaal indrukken van de toets "Programma" (9) in CD Stop gaat de LED-indicator "Programma (16) branden. [. . . ] Plaats een cassette in het cassettevakK (19) en druk de pauzetoets (25) van het cassettedeck in. Laat de pauzetoets (25) van het cassettedeck los zodra u met de opanme wilt beginnen. Door het nogmaals indrukken van de pauzetoets (25) wordt de opame voortgezet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 969 PORTABLE STEREO RADIO AND CASSETTE RECORDER WITH CD PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag