Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK. Wij hopen dat dit EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK te teleladen.


EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK (132 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit soort elektronische apparaten mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vochtigheid, dit om het gevaar voor vuur en elektrische schokken te voorkomen. [. . . ] Stel de gewenste UKW- of middengolffrequentie in met behulp van de zender-fijnafstemming . 1 2 Stel eerst de gewenste wektijd in zoals in het voorafgaande hoofdstuk beschreven staat. Wanneer u door middel van een zoemer gewekt wilt worden, zet u de geluidssterkte uit door de VOLUMEREGELAAR "klikgeluid" terug te draaien. Wanneer u door de radio gewekt wilt worden, zet u de FUNCTIESCHAKLEAAR de gewenste geluidssterkte uit . Wanneer de ingestelde wektijd wordt bereikt, klinkt het gewenste signaal. Weer op AUTO zet, wordt u elke dag weer op Met deze instelling kunt u bij het inslapen radioprogramma's beluisteren. De maximale speelduur van de radio bedraagt 1 uur en 59 minuten, wanneer u de FUNCTIESCHAKELAAR op AUTO of OFF zet. Indien u een kortere speelduur wenst, drukt u de inslaaptoets "Sleep" gewenste speelduur wordt weergegeven. [. . . ] 21, D-44867 Bochum, Duitsland, verklaren hiermede dat dit product overeenstemt met de volgende EG-richtlijnen: EG-laagspanningsrichtlijn, Elektromagnetische compatibiliteit, Aangewende, aangepaste normen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 75 RADIO ALARM CLOCK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag