Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE. Wij hopen dat dit EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE te teleladen.


EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (513 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE (389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modifier la langue d'affichage Régler le contraste de l'écran Régler la date et l'heure Déterminer le code local Régler le code réseau Régler la durée de l'impulsion de flash g) Sélectionner la sonnerie h) Déterminer le volume de la sonnerie i) Déterminer le principe de numérotation j) Commuter le principe de numérotation a) b) c) d) e) f) Oproeplijst / kieslijst Voorkiestoetsen instellen Voorkiezen Voorkiestoetsen wijzigen Nummers opnemen in het telefoonboek m) Van lijst naar telefoonboek kopiëren n) Kiezen vanuit telefoonboek o) Telefoonboekingang wissen A) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Weergavetaal wijzigen Contrast van display instellen Datum / tijd instellen Netnummer vastleggen Cijfer buitenlijn instellen Tijdsduur flash-impuls instellen Beltoon kiezen Beltoonvolume vastleggen Kiesmethode vastleggen Kiesmethode omschakelen A) b) c) d) Telefoon opnemen Gesprekken beëindigen Volume van hoorn instellen Gesprek in wacht zetten en doorverbinden e) Bellen f) Kiezen met netnummer g) Herhaald kiezen bij in gesprek Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen ­ en geef deze mee wanneer u het apparaat overdoet aan iemand anders!Voor aansluiting op automatische huiscentrales (PABX) en voor directe aansluiting op het openbare analoge telefoonnet. , automatisch kiezen, gespreksduur, wekfunctie, 48 beltonen De set "Comforttelefoon" bevat: 1 Telefoon 1 Hoorn 1 Spiraalsnoer voor hoorn 1 aansluitsnoer voor telefoonaansluiting 1 Handleiding 1 Garantiekaart 1 Afstandhouder Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimtes, nooit in vochtige omgevingen. Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of andere apparaten die warmte uitstralen (bijv. [. . . ] Druk zo vaak op de toets tot "FLASH TIME" op het display verschijnt: Druk op om de instelling te wijzigen. Kies de door uw telecomaanbieder of in de handleiding bij de huiscentrale aangegeven waarde. Druk nogmaals op de toets om uw keuze te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instellingsoptie. Bij de eerste druk verschijnt op het display "AFGEHAAKT": Wanneer u nogmaals drukt, is de telefoon weer klaar voor gebruik. Met de knop "RING L/H" 2( kan het beltoonvolume ook worden ingesteld op 1 (L) en op het eerder ingestelde volume (H). I) Kiesmethode vastleggen Vrijwel alle telefoons geven het kiesnummer met de toonkiesmethode (MFV) door aan de telecomaanbieder of de huiscentrale. Alleen bij oudere centrales treft men nog de pulskiesmethode (IWV) aan: ­ De toonkiesmethode is te herkennen aan de dubbeltonen in de hoorn bij het kiezen. De pulskiesmethode is te herkennen aan het typische "tikken" in de hoorn bij het kiezen. G) Beltoon kiezen Met deze functie kunt u uit 48 beltonen de gewenste beltoon kiezen: Om de wijziging op te slaan en de functie af te sluiten, drukt u twee keer op de toets of wacht u een paar seconden. Bij de eerste druk verschijnt op het display "AFGEHAAKT": Wanneer u nogmaals drukt, is de telefoon weer klaar voor gebruik. H) Beltoonvolume vastleggen Met deze functie kunt u het volume van de zojuist ingestelde beltoon kiezen: De telefoon stelt de kiesmethode automatisch in: de bij de eerste ingebruikname op de lijn geregistreerde kiesmethode wordt overgenomen. J) Kiesmethode omschakelen Anders dan bij de hiervoor beschreven functie kunt u hier de kiesmethode (MFV/IWV) omschakelen. Dat kan zinvol zijn wanneer uw huiscentrale met pulskiezen werkt, maar u voor bepaalde diensten gegevens moet invoeren met de toonkiesmethode: U hoort nu de zojuist ingestelde beltoon. Druk zo vaak op de toetsen tot het gewenste volume (display: "1". Om de wijziging op te slaan en de functie af te sluiten, drukt u twee keer op de toets . G) Herhaald kiezen bij in gesprek a Neem de hoorn op of druk op de toets . Om het laatst o Druk op de toets gekozen nummer één keer opnieuw te laten kiezen. Druk op de toets om het laatst gekozen abonneenummer een tijdlang herhaald opnieuw te laten kiezen (automatisch herhaald kiezen). Dit is alleen mogelijk als de hoorn is opgenomen of bij hands-free bellen. F) Kiezen met netnummer Om een abonneenummer uit het geheugen met het netnummer ervoor te kiezen, moet het betreffende abonneenummer op het display worden aangegeven. H) Oproeplijst / kieslijst Wanneer uw telecomaanbieder de abonneenummers van de bellers doorgeeft en de bellers geen nummeronderdrukking hebben ingesteld, verschijnen de nummers in de oproeplijst. De nummers die u zelf hebt gekozen, slaat de telefoon op in een kieslijst. [. . . ] Wanneer de tijd- en datumgegevens door uw telecomaanbieder worden verstrekt, is het instellen van de exacte tijd niet nodig. Wanneer u de wekfunctie met de ingestelde wektijd opnieuw wilt inschakelen, . E) Noodoproeptoets/babycall-functie U kunt de telefoon zodanig programmeren, dat een eerder opgeslagen nummer wordt gekozen zodra op een willekeurige toets wordt gedrukt (noodoproep- of babycall-functie). De functie is nu actief ­ bij elke druk op een willekeurige toets kiest de telefoon meteen het ingestelde nummer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 5001 ANALOGUE COMFORT TELEPHONE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag