Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1954 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER (521 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die STOP-Taste; um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die STOP-Taste zweimal. Schieben Sie die HOLD/-Taste auf OFF, um die Tastensperre zu deaktivieren. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE um die Wiedergabe zu starten; , , PLAY" erscheint im Display. Die Anzahl aller Titel sowie die Gesamtwiedergabezeit wird im Display angezeigt. [. . . ] Opmerking Let op het ­symbool, dat knippert wanneer de batterijen bijna leeg zijn. In dat geval moet u de batterijen vervangen of het apparaat op de netspanning omschakelen. Wanneer er niets op het display wordt weergegeven wanneer de PLAY/PAUSE-toets wordt ingedrukt, moet u eerst controleren of de batterijen op de juiste wijze in het apparaat zijn geplaatst. Gebruik voor het opladen van de batterijen alleen de meegeleverde AC-adapter. Inschakelautomaat Wanneer de PLAY/PAUSE-toets wordt ingedrukt, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Uitschakelautomaat Het apparaat wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld wanneer alle nummers van een cd zijn afgespeeld of wanneer de STOP-toets tweemaal wordt ingedrukt. Digitaal elektronisch anti-shock-systeem Het digitaal elektronisch anti-shock-systeem wordt met een halfgeleidergeheugen geregeld. Trillingen, waaraan het apparaat kan worden blootgesteld en zorgt voor een volledig storingsvrije werking van het apparaat. vanaf nu is het digitaal elektronisch anti-schock-systeem geactiveerd. De digitale gegevens, die overeenkomen met een geluidsweergave van 45 seconden, worden tussentijds in een vroegherkenningsgeheugen (, , Readahead Memory Buffer") opgeslagen. Zodra dit geheugen vol is ­ herkenbaar aan de balk in het buffergeheugen ­, wordt het door de daaropvolgende gegevens (wederom overeenkomend met een geluidsweergave van 45 seconden) overschreven. Wanneer het apparaat tijdens het afspelen van een cd aan een schok wordt blootgesteld, worden de in het buffergeheugen aanwezige gegevens geanalyseerd; de geluidsweergave kan storingsvrij worden uitgevoerd. Dat geeft de laseraftaster de gelegenheid, zich te stabiliseren en nieuwe gegevens van de cd in te lezen. Wanneer de gegevens uit het geheugen zijn geregistreerd, worden weer nieuwe gegevens in het geheugen opgenomen. Laat het anti-shock-systeem uitgeschakeld wanneer u zeker weet dat de cd-speler op een stevige ondergrond staat en er daarom geen schokken c. De capaciteit van de batterij wordt namelijk door het ingeschakelde anti-shock-systeem snel verminderd. De ESP-functie is daarom permanent geactiveerd en kan niet worden uitgeschakeld. Equalizer-functie De muziek kan met diverse equalizermodi worden afgespeeld. Elke equalizermodus heeft zijn eigen karakteristieke geluid op het gebied van hoge, midden en bastonen. Zo kan de weergave aan de verschillende muziekgenres en uw persoonlijke smaak en voorkeur worden aangepast. Om de diverse equalizermodi te activeren, hoeft u tijdens de weergave alleen maar op de toets EQ/PROG te drukken; door de toets EQ/PROG herhaaldelijk in te drukken, loopt u door de modi. De geselecteerde equalizermodus verschijnt altijd een paar seconden op het display. [. . . ] Nummers aan de hand van omschrijvingen opzoeken Bij MP3-cd's kunt u muziekstukken opzoeken door de omschrijving ervan in te voeren. Houd er rekening mee dat u maximaal 8 tekens (letters of cijfers) mag invoeren. Om een nummer op te kunnen zoeken, moet u eerst controleren of bij de omschrijving van het muziekstuk op de betreffende MP3-cd eerst de naam van artiest of de betreffende songtitel is opgeslagen. Dienovereenkomstig kunt u ofwel acht letters/cijfers van de naam van de artiest of acht letters van de songtitel invoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 4438 MP3-CD-PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag