Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO te teleladen.


EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (457 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] bad- , waskuipen , gootstenen , in vochtige kelders , bij het zwembad , enz. Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals kachels, convectoren of andere apparaten die warmte opwekken. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat er rondom voldoende ventilatie kan plaatsvinden. [. . . ] Gebruik aan het stroomnet Controleer eerst, of de op de achterkant van het toestel aangegeven netspanning overeenstemt met de plaatselijke netspanning. Plaats de batterijen (2xAAA, niet inbegrepen in de leveringsomvang) overeenkomstig de markering voor de positieve en negatieve polen in de afstandsbediening en sluit het batterijvak. Tip: neem de batterijen uit de afstandsbediening, wanneer u deze langere tijd niet gebruikt. Druk opnieuw op de MEMO/PROGRAMMA-toets en druk aansluitend op SKIP/SEARCH (voorwaarts/ achterwaarts) tot de correcte indicatie van de minuten in het display verschijnt. Plaats de CD met de geëtiketteerde zijde naar boven in het CD-vak. De CD begint te draaien; het totaal aantal titels wordt in het display weergegeven. Druk op de CD-/PLAY/PAUSE-TOETS, de eerste titel van de ingeplaatste CD wordt afgespeeld. Door nog een keer op de toets te drukken wordt de weergave voortgezet. Het display geeft het totaal aantal titels en de speelduur van de volledige CD weer. Repeat-functie Deze functie laat toe een bepaalde titel te herhalen of alle titels op de CD te herhalen. Om alle titels van de ingeplaatste CD herhaaldelijk weer te geven, drukt u een keer op de MEMO-UP/REPEAT-toets. Om een afzonderlijke titel herhaaldelijk weer te geven, drukt u tijdens de CD-weergave twee keer op de MEMO-UP/REPEAT-toets. Om de Repeat-functie te deactiveren drukt u opnieuw op de MEMO-UP/REPEAT-toets, tot REPEAT uit het display verdwijnt. Geprogrammeerde weergave Met de Programma-functie kunt u uw eigen muziekprogramma samenstellen. Voor de programmering dient de CD-weergave met de Stop-toets te worden beëindigd. Herhaal de stappen 2 en 3 tot alle gewenste titels zijn geprogrammeerd. Druk op de MEMO/PROGRAM- alsook op de PLAY/PAUSE-toets, om door te gaan met de geprogrammeerde weergave. Equalizer-functie De muziekweergave kan gebeuren met drie verschillende equalizercurven (Flat, Classic en Rock). [. . . ] Een cassettedeck of dergelijke) dient u dit met een Cinch-kabel aan de met , , AUX" gekenmerkte ingangen op de achterkant van uw Design-Audio-Systeem aan te sluiten. Druk aansluitend op de AUX-toets; de weergave via het Design-Audio-Systeem kan nu aan het aangesloten toestel worden gestart. Reiniging van het apparaat Gebruik een uitgewrongen vochtige en zachte doek met een zacht afwasmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 350 DESIGN AUDIO SYSTEM WITH CD PLAYER AND DIGITAL RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag