Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER (358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens onweer kunnen apparaten die op het stroomnet zijn aangesloten beschadigd worden. Onderbreek de stroomtoevoer van het apparaat en verwijder de batterij/en wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt. Trek de netsteker uit de contactdoos om de stroomtoevoer tot het apparaat volledig te onderbreken. Bescherm de aansluitleiding tegen hete oppervlakken of andere beschadigingen en klem de kabel nooit in. [. . . ] de geluidsstop (stomschakeling) kunt u alléén via de afstandsbediening activeren. Volume aan het apparaat instellen: Draai de volumeregelaar P in richting VOL + om het volume te verhogen. de volumewaarden worden opstijgend kort op het display R weergegeven. Draai de volumeregelaar P in richting VOL - om het volume te verminderen. Het display geeft kort "VOL ON" weer en schakelt weer terug naar de laatste bedrijfsmodus (bijv. Wanneer de hoofdstroom aan-/uitschakelaar is ingeschakeld (positie I) bevindt het apparaat zich in standby-bedrijf. Druk opnieuw op de AAN-/UIT-(stand-by)-toets W om het apparaat uit te schakelen. Trek de netsteker uit de contactdoos wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt. De functies van de afstandsbediening zijn identiek aan die van de functietoetsen aan het apparaat. De functie van de afstandsbediening kan door een sterke lichtbron in de ruimte worden belemmerd. Vervang de batterij van de afstandsbediening wanneer het apparaat niet meer naar tevredenheid reageert op de signalen. ­ open het batterijvakje aan de achterzijde van de afstandsbediening zoals daar beschreven en verwijder de lege batterij. ­ plaats de nieuwe batterij en let daarbij op de juiste polariteit (+pool van de batterij wijst naar boven) ­ sluit het batterijvakje weer Tracht te vermijden, meerdere functietoetsen tegelijk in te drukken. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt. Met de klankkeuzetoets q kunt u de klankkwaliteit van een titel aan de betreffende muziekweergave aanpassen en daarmee het luisterplezier verhogen. De gekozen instelling Rock / Jazz / Classic / Pop wordt op het display R aangegeven (Flat= neutraal geluid). Aan de koptelefoonaansluiting A kan een stereokoptelefoon 8-32 Ohm met 3, 5 mm steker aangesloten worden. zodra de koptelefoon aangesloten is , worden de luidsprekers uitgeschakeld. Let op dat te hoge geluidssterkte tot ernstige gehoorschade kan leiden. Opmerking: wanneer u het instellen van de tijd niet binnen 5 seconden uitgevoerd/gestart hebt, wordt het proces beëindigd. Druk in dat geval opnieuw op de Memory-toets } om het proces te herhalen. Kies de gewenste geluidsbron / bedrijfsmodus Y, w of i waardoor u gewekt wilt worden. [. . . ] TERUGLOOP: toets achteruit U ingedrukt houden, om binnen een titel terug te spoelen. Met de Random-functie wordt de titelvolgorde van de geplaatste CD toevallig gekozen. Om de Random-functie te beëindigen houdt u de Random-toets F ingedrukt totdat RANDOM op het display R dooft. Trek vóór werkzaamheden aan het apparaat altijd eerst de netsteker uit de contactdoos! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2341 DESIGNER AUDIO UNIT WITH CD PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag