Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA te teleladen.


EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1534 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA (1959 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat mag alleen worden gebruikt bij een normaal binnenklimaat, dus beschermd tegen vochtigheid, vuil, inwerking van warmte en kou en temperatuurschommelingen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen (met inbegrip van kinderen) die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door een gebrek aan ervaring en kennis het apparaat mogelijk niet op veilige wijze kunnen gebruiken, wanneer ze niet onder toezicht staan of niet tevoren zijn geïnstrueerd. Geef kinderen uitleg over het apparaat en de hiermee verbonden gevaren, zodat ze niet met het apparaat spelen. [. . . ] De zendersignalen worden voor de kamerantenne ontvangen en doorgegeven aan de tv. Voor de ontvangst van DVB-T-zendersignalen heeft u tevens een DVB-T-receiver nodig (DVB-T-signalen zijn niet overal beschikbaar). Voor een storingsvrije ontvangst van zendersignalen moet u de kamerantenne richten. Hiertoe zijn de volgende antennes beschikbaar: 1 twee 180° draai- en kantelbare telescoopantennes voor de ontvangst van VHF en UKW, alsmede 2 een 100° draai/en kantelbare ovaalvormige antenne voor de ontvangst van UHF. Sluit de antennekabel van de kamerantenne , , TV" 6 aan op de antenneaansluiting van uw tv-toestel. Waanneer u de kamerantenne wilt gebruiken voor radio-ontvangst, gebruikt u de adapter coax (female)/coax (female) 8. Sluit de adapter coax (female)/coax (female) 8 aan op de antennekabel. Sluit de antennekabel met de adapter coax (female)/coax (female) 8 aan op de 75 Ohmaansluiting van uw stereo-installatie. Trek de beide telescoopantennes 1 uit en richt deze tot de ontvangst het beste is. Richt de ovaalvormige antenne 2 door deze te draaien of te kantelen, tot de ontvangst het beste is. U kunt het versterkervermogen regelen door de draaiknop 4 aan de voorkant van het apparaat te draaien: Schakel de kamerantenne in door de draaiknop 4 naar rechts te draaien. Draai de draaiknop 4 helemaal naar links tot u een klik hoort om de kamerantenne uit te schakelen. De kamerantenne ontvangt zenders alleen goed wanneer die zich binnen het maximale bereik van de antenne bevinden. Haal voordat u het apparaat schoonmaakt altijd de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2329 INDOOR ANTENNA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag