Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (796 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER (651 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek ook altijd de steker uit de contactdoos wanneer er tijdens het bedrijf storingen optreden en voordat u het apparaat schoonmaakt. Laat de reparaties aan het apparaat of aan de aansluitkabel over aan de vakhandel of aan het servicecentrum. Door niet vakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Kinderen onderschatten vaak de gevaren bij de omgang met elektrische apparaten. [. . . ] Aangezien de schroeven op de juiste wijze in de houders P aan de achterzijde van de designinstallatie moeten kunnen grijpen, moeten de schroefkoppen ca. $ Toets mono/stereo (alleen bij FM-radio-ontvangst) % Toets voor klankkeuze ^ geluidsstop /dempingstoets & Cd-weergave/pauze * Selectietoetsen ( RANDOM-toets ) 8 Omhoog- of vooruittoets (*) _ Stoptoets (CD) / bandkeuzetoets (FM / MW) + Beschermkap | Pauzetoets (alleen voor cassette) ` Stop/uitwerptoets (alleen voor cassette) 1 Vooruitspoelen (alleen voor cassette) 2 Terugspoelen (alleen voor cassette) 3 Weergavetoets (alleen voor cassette) 4 Opnametoets (alleen voor cassette) 5 Aansluiting koptelefoon 6 Cassettevak 7 SNOOZE-toets 8 7 Omlaag- of achteruittoets (*) 9 Functietoets Aux, CD, Tuner, Tape (alléén afstandsbediening) 0 INTRO-toets (alléén afstandsbediening) - SLEEP-/ TIMER-toets = M-UP/REPEAT-toets (*) \ MEMORY/CLK-ADJ-toets (*) Q Geluidssterkte verminderen W Geluidssterkte verhogen E AAN-/UIT-(Stand-by) -toets R Display / bedrijfsweergave T Elektriciteitssteker Y Luidsprekeraansluitingen U Cinchaansluitingen voor extern apparaat (AUX) I Ruisonderdrukking opname (alleen voor cassette) O Antenneaansluiting P Ophanging voor wandmontage De met (*) aangeduide bedieningselementen zijn al naargelang de selectie (bijv. De bedienelementen | tot 4 en I zijn uitsluitend voor het gebruik van de cassetterecorder. Wanneer de elektriciteitssteker is aangesloten, bevind het apparaat zich in de stand-by-modus. De AAN-/UIT-toets E opnieuw indrukken om terug te schakelen naar de stand-by-modus. Bij langere afwezigheid de elektriciteitssteker uit de contactdoos verwijderen. Druk de desbetreffende toets * in om een apparaat te kiezen of van geluidsbron te wisselen: CD = cd-speler TUNER = radio TAPE = cassetterecorder AUX = extern apparaat, bijv. Met de klankkeuzetoets % kunt u de klankkwaliteit van een titel aan de betreffende muziekweergave aanpassen en daarmee het luisterplezier verhogen. De gekozen instelling CLASSIC, ROCK of POP wordt op het display @ aangegeven (geen melding = neutraal geluid). Aan de koptelefoonaansluiting 5 kan een stereokoptelefoon 8-32 Ohm met 3, 5 mm steker aangesloten worden. zodra de koptelefoon aangesloten is , worden de luidsprekers uitgeschakeld. Let op dat te hoge geluidssterkte tot ernstige gehoorschade kan leiden. Druk op de 8 omhoog- of vooruittoets ) of op de 7 omlaag- of achteruittoets 8 om de uren in te stellen. Druk opnieuw op de MEMORY/CLK-ADJ-toets \ ­ de weergave knippert niet meer en de klok is ingesteld en geactiveerd (de , , dubbelepunt" knippert). Wanneer u de inschakeltijd activeert, kunt u zich op ieder tijdstip door uw designinstallatie laten wekken. 01) Met de hiervoor bestemde toets * het gewenste apparaat /geluidsbron (cd , TAPE of TUNER) kiezen. 02) Geluidsbron voorbereiden - dus bij de TUNER (radio) de gewenste zender instellen, bij TAPE (cassetterecorder) de cassette plaatsen en naar de gewenste positie spoelen of een cd plaatsen en naar wens een titelvolgorde programmeren. Wanneer u langer dan 5 seconden geen handelingen verricht, wordt de procedure afgebroken. 10) Wanneer u zich door een cassette wilt laten wekken: de weergavetoets 3 indrukken. U kunt een periode tussen 90 en 10 minuten vaststellen, waarna het apparaat moet uitschakelen. om een uitschakeltijd van 90 minuten te activeren: de SLEEP-toets - - 1 x kort indrukken. Om een kortere uitschakeltijd in te stellen: de SLEEP-toets - ingedrukt houden totdat de gewenste tijd op het display verschijnt. [. . . ] wEERGAVE STOPPEN: toets _ STOP indrukken ­ de weergave wordt beëindigd. TITELSPRONG VOORUIT: toets 8 vooruit ) springt met iedere toetsindruk één titel verder. TITELSPRONG ACHTERUIT: toets 7 achteruit 8 springt met iedere toetsindruk één titel achteruit. VOORUITLOOP: toets 8 vooruit ) ingedrukt houden om binnen een titel vooruit te spoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2320 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag