Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (864 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door niet vakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Kinderen onderschatten vaak de gevaren bij de omgang met elektrische apparaten. Laat kinderen nooit zonder toezicht toe in de buurt van elektrische apparaten. De opgestuwde warmte binnen in het apparaat kan leiden tot een defect of brand in het apparaat. [. . . ] De bedienelementen | tot 4 en I zijn uitsluitend voor het gebruik van de cassetterecorder. Wanneer de elektriciteitssteker is aangesloten, bevind het apparaat zich in de stand-by-modus. De AAN-/UIT-toets E opnieuw indrukken om terug te schakelen naar de stand-by-modus. Bij langere afwezigheid de elektriciteitssteker uit de contactdoos verwijderen. Druk de desbetreffende toets * in om een apparaat te kiezen of van geluidsbron te wisselen: CD = cd-speler TUNER = radio TAPE = cassetterecorder AUX = extern apparaat, bijv. Met de klankkeuzetoets % kunt u de klankkwaliteit van een titel aan de betreffende muziekweergave aanpassen en daarmee het luisterplezier verhogen. De gekozen instelling CLASSIC, ROCK of POP wordt op het display @ aangegeven (geen melding = neutraal geluid). Aan de koptelefoonaansluiting 5 kan een stereokoptelefoon 8-32 Ohm met 3, 5 mm steker aangesloten worden. zodra de koptelefoon aangesloten is , worden de luidsprekers uitgeschakeld. Let op dat te hoge geluidssterkte tot ernstige gehoorschade kan leiden. 01) 02) 03) 04) 05) 06) Om de tijd in te kunnen stellen, moet het apparaat zich in de stand-by-modus bevinden. MEMORY/CLK-ADJ-toets \ opnieuw indrukken ­ de minutenaanduiding knippert Met de toetsen vooruit ) of achteruit 8 de minuten instellen. MEMORY/CLK-ADJ-toets \ opnieuw indrukken ­ de aanduiding knippert niet meer en de klok is actief (knipperende dubbele punt) Wanneer u de inschakeltijd activeert, kunt u zich op ieder tijdstip door uw designinstallatie laten wekken. 01) Met de hiervoor bestemde toets * het gewenste apparaat /geluidsbron (cd , TAPE of TUNER) kiezen. 02) Geluidsbron voorbereiden - dus bij de TUNER (radio) de gewenste zender instellen, bij TAPE (cassetterecorder) de cassette plaatsen en naar de gewenste positie spoelen of een cd plaatsen en naar wens een titelvolgorde programmeren. Wanneer u langer dan 5 seconden geen handelingen verricht, wordt de procedure afgebroken. 07) MEMORY/CLK-ADJ-toets \ opnieuw indrukken ­ de minutenaanduiding knippert. 09) MEMORY/CLK-ADJ-toets \ opnieuw indrukken­ de inschakeltijd is nu opgeslagen. 10) Wanneer u zich door een cassette wilt laten wekken: de weergavetoets 3 indrukken. Wanneer u de uitschakeltijd activeert, schakelt uw designinstallatie steeds op de ingeschakelde tijd uit. 05) MEMORY/CLK-ADJ-toets \ opnieuw indrukken ­ de minutentijd knippert. 07) MEMORY/CLK-ADJ-toets \ opnieuw indrukken ­ de uitschakeltijd is nu opgeslagen. [. . . ] AANWIJZING: wanneer na het plaatsen van de cd op het display niet het aantal titels en de gezamenlijke speelduur verschijnen, is de cd mogelijk verkeerd geplaatst of vuil. Maak de cd schoon met een cd-reinigingsdoekje of plaats de cd correct en controleer de aanduiding opnieuw. Door het opnieuw indrukken van de toets & PLAY/PAUSE wordt de weergave weer voortgezet. wEERGAVE STOPPEN: toets 7 STOP indrukken ­ de weergave wordt beëindigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2300 DESIGNER AUDIO UNIT WITH VERTICAL CD PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag