Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM te teleladen.


EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM (402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarom: Dient u de RDS-wekkerradio niet te gebruiken en op te bergen . Plaats geen Úvoor de ontvangst van FM-radiozenders Ú water op de voorwerpen die gevuld zijn met RDS-wekkerradio!Als wekker Ú Sterke hitteontwikkeling kan leiden tot oververhitting van de RDS-wekerradio en tot het smelÚvoor het gebruik in gesloten ruimten ten van de kunststof onderdelen. Daardoor voor privégebruik en niet voor commercieel kan de RDS-wekkerradio onherstelbaar worÚ gebruik. [. . . ] , , 3/8" j ­ voor het voor devan 8 als tweede cijfer programmaplaats Toets kiezen Ú 4 resp. , , 4/9" h ­ voor het voor devan 9 als tweede cijfer programmaplaats Wordt het gewenste nummer van de programmaplaats voor de ingestelde radiozender op het display d weergegeven: 3 De opgeslagen radiozender uitkiezen Kies een radiozender uit de automatisch op de vaste programmaplaatsen opgeslagen radiozenders. Er zijn in totaal 50 vaste programmaplaatsen, beginnend met programmaplaats 10 en eindigend bij programmaplaats 59. Wilt u het tijdssignaal ontvangen, om de tijd en de datum automatisch te laten instellen: Kiest u een RDS-radiozender uit, herkenbaar aan het RDS-logo, dat op het display d wordt weergegeven. Om de programmaplaats van een radiozender uit te kiezen: Kiest u het cijfer voor eerste positie van het nummer van de programmaplaats van de gewenste radiozender en drukt u herhaaldelijk op de toets , , Group WEC" f. Zodra het gewenste cijfer van de eerste positie van de programmaplaats op het display d wordt weergegeven: Kiest u het cijfer voor de tweede positie van het tweecijferig nummer van de programmaplaats en drukt u herhaaldelijk op de toetsen , , 0/5" t/m , , 4/9". De toetsen hebben hierbij de volgende functie: Toets kiezen Ú 0 resp. , , 0/5" ; ­ voor het voor devan 5 als tweede cijfer programmaplaats Toets l ­ voor het kiezen van Ú resp. 6, , 1/6"tweede cijfer voor de pro- 1 als grammaplaats Toets kiezen Ú 2 resp. , , 2/7" k ­ voor het voor devan 7 als tweede cijfer programmaplaats Toets kiezen Ú 3 resp. , , 3/8" j ­ voor het voor devan 8 als tweede cijfer programmaplaats Op het display d wordt naast het nummer van de programmaplaats de frequentieaanduiding weergegeven en , , MEM" knippert niet meer. Bij RDS-radiozenders wordt in plaats van de frequentie en de programmaplaats de naam van de zender weergegeven alsmede het RDS-logo. Om tijdens de ontvangst van RDS-radiozenders de frequentie en de programmaplaats weer te geven: Drukt u een keer op de toets , , Memory" g. , , 4/9" h ­ voor het voor devan 9 als tweede cijfer programmaplaats De op de geselecteerde programmaplaats opgeslagen radiozender wordt weergegeven. op het display d wordt het nummer van de programmaplaats van de radiozender weergegeven en de frequentieaanduiding. Bij het instellen van een RDS-radiozender wordt in plaats van de frequentie en het nummer van de programmaplaats na enkele seconden de naam van de zender weergegeven. Om tijdens de ontvangst van RDS-radiozenders de frequentie en de programmaplaats weer te geven: drukt u een keer op de toets , , Memory" g. Wilt u zenders uit andere programmagroepen afspelen: Om de afspeelfunctie uit te schakelen: Schakelt u de radio uit door de toets , , POWER On/Off " s in te drukken. Om het volume te verhogen: Draait u de volumeknop , , Volume" r naar rechts in de richting van het symbool , . Om het volume te verlagen: Draait u de volumeknop , , Volume" r naar links in de richting van het symbool. Zodra op het display d een radiozender van de programmaplaatsgroep 20 (20 t/m 29) wordt weergegeven: Drukt u herhaaldelijk op de toets , , 1/6" l tot op het display d programmaplaats 26 wordt weergegeven. Als u aan de volumeknop draait wordt het actuele volume kort op het display d weergegeven. [. . . ] Het display gaat enkele seconden uit en start aansluitend de automatische zenderzoekfunctie. Om te voorkomen dat de toetsen van de RDSwekkerradio per ongeluk worden ingedrukt, kunt u de toetsblokkering inschakelen. Houdt u de toets , , SNOOZE" e circa drie seconden ingedrukt, tot de helderheid van het display vermindert. Om de helderheid van het display te verhogen: Houdt u de toets , , SNOOZE" e opnieuw circa drie seconden ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2295 RDS RADIO ALARM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag