Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2290. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2290 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2290 te teleladen.


EBENCH KH 2290 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1478 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2290

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Kinderen onderschatten vaak de gevaren in de omgang met elektrische apparaten. Laat daarom kinderen nooit zonder toezicht hanteren met elektrische apparaten. OPGELET: de in het apparaat opgestuwde hitte kan tot een defect en zelfs tot brand leiden. [. . . ] Weergave »MUN« begint te knipperen bij 1 Hz, »Antenna« bij 0, 5 Hz. Voor de selectie van de desbetreffende stad (­) ³ of (+) · Indrukken (zie onder »Plaatselijke tijd instellen«) MODE-toets º eenmaal indrukken. Als 15 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, wordt de desbetreffende stad (volgende stad) bevestigd. Het tweede veld telt in seconderitme vooruit, zodra het exacte DCF 77 - signaal wordt ontvangen. Zodra het DCF 77 - signaal is ontvangen en gedecodeerd, wordt de onvertraagde tijdklok ingesteld, de weergave »Antenna« brandt constant. De automatische modus wordt gestart door het eenmaal indrukken van de MODE-toets º. Zolang geen toetsen worden ingedrukt of wanneer binnen een tijdsbestek van 15 minuten geen geldig DCF 77 - signaal wordt ontvangen, verschijnt op het display »--:--«, de weergave »Antenna« is gedoofd (onzichtbaar, antennesymbool wordt niet weergegeven). Weergave »LON« begint te knipperen bij 1 Hz, »Antenna« bij 0, 5 Hz. Voor de selectie van de desbetreffende stad (­) ³ of (+) · Indrukken (zie onder »Plaatselijke tijd instellen«) MODE-toets º eenmaal indrukken. Als 15 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, wordt de desbetreffende stad (volgende stad) bevestigd. Het tweede veld telt in seconderitme vooruit, zodra het exacte MSF - signaal wordt ontvangen. Zodra het MSF- signaal is ontvangen en gedecodeerd, wordt de onvertraagde tijdklok ingesteld, de weergave »Antenna« brandt constant. De automatische modus wordt gestart door het eenmaal indrukken van de MODE-toets º. Zolang geen toetsen worden ingedrukt of wanneer binnen een tijdsbestek van 15 minuten geen geldig MSF - signaal wordt Ontvangen, verschijnt op het display »--:--«, de weergave »Antenna« is gedoofd (onzichtbaar, antennesymbool wordt niet weergegeven). Door het eenmaal indrukken van de toets WEERGAVE/DISPLAY ³ wordt de huidige stand van het display alfanumeriek als volgt weergegeven: Weergavemodus Alfanumerieke weergave ­­ D­ ­W DW »Ant« brandt constant zodra het radiosignaal de actuele datum en tijd laadt. Wordt de ontvangst van het radiosignaal in- of uitgeschakeld: Ontvangstmodus uitgeschakeld LCD `Ant disabled´ brandt constant `Ant´ brandt constant weergave `Ant disabled´ en `Ant´ gedoofd Status geen ontvangst · Handmatig ontvangst begint Alleen tijd Tijd en datum Tijd en wereldtijd Tijd, datum en wereldtijd Door het eenmaal indrukken van de toets WEERGAVE/ DISPLAY ³ kunt u door de keuzecyclus bladeren. Als 3 seconden lang geen toets wordt ingedrukt, keert het apparaat automatisch terug naar de normale weergave. Als »Data / Datum« en/of »World Time/wereldtijd« ingedrukt zijn, verschijnen deze afwisselend met de klok op het LC-display. Bij elke nieuwe minuut wordt de tijdklok vergeleken met de beide wektijden - voor zover deze geactiveerd zijn. (zie ook onder »Bij ingeschakelde wektijd«) De keuzeschakelaar (alleen modellen 2290/2291) niet op »ON« instellen en de SLEEP-toets ¾ indrukken om de automatische inslaapfunctie te activeren (zie ook hoofdstuk »Automatische inslaapfunctie«). Door het indrukken van de MODE-toets º kunnen de volgende functies worden opgeroepen: automatische modus/tijdinstelling/datuminstelling/ wereldtijdweergave/wekkerinstelling/instelling plaatselijke tijd/instelling wekker 1/instelling wekker 2 2 Door bediening van de toetsen (­) ³ of (+) · Wordt de huidige instelling gewijzigd met stappen van 1 dag. Door het indrukken en ingedrukt houden van de toetsen wijzigt de tijdweergave in stappen van 10 dagen. [. . . ] Bij geactiveerde inslaapmodus worden de wek- of de sluimerfunctie (snooze) onmiddellijk onderbroken. 3 De automatische inslaapfunctie kan als volgt worden beëindigd / onderbroken: ­ * druk één keer op de SNOOZE-toets ² ­ * keuzeschakelaar naar positie »ON« schuiven (alleen bij de modellen KH 2290 en 2291). * De echttijdklok komt met een geactiveerde wektijd overeen en de keuzeschakelaar staat niet op OFF. Kan de gewenste tijdzone worden geselecteerd aan de hand van de onder »Instellen van de desbetreffende plaatselijke tijd« afgebeelde tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2290 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag