Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (234 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO (198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aangezien oppervlakken uit verschillende materialen bestaan en met uiteenlopende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die de rubbervoetjes aantasten en week maken. U hangt de keukenradio als volgt op met de meegeleverde montageplaat q: 1 Zoek een geschikte plaats om de keukenradio te bevestigen. 7 Plaats de keukenradio schuin met de twee uitsparingen in de houderpennen van de montageplaat q. De noodbatterijen plaatsen Dankzij de noodbatterijen gaan bij een stroomstoring de tijd, datum, wektijden en ingestelde SDA's (Special Day Alert) niet verloren. [. . . ] 2 Druk op de toets Up e of Down i om de datum in te stellen met intervallen van een dag. Als u de toetsen ingedrukt houdt, verandert de datum in intervallen van 10 dagen. Wanneer u het jaartal deactiveert, gaat het SDAalarm elk jaar af op de ingestelde datum. Wanneer u niet binnen 10 seconden op een toets drukt, schakelt de keukenradio over op de automatische modus. Klinkt om 8:00 uur 's morgens 10 minuten lang een geluidssignaal, knippert "SDA" op het display, klikt het geluidssignaal op elk heel uur tot 23:00 uur opnieuw. Automatische update (RDS) Het RDS-signaal geeft extra informatie door, zoals de zendernaam, de tijd of de titel van een muziekstuk op de radio. Door middel van de automatische update wordt de tijd van de keukenradio automatisch geactualiseerd bij ontvangst van het RDS-signaal. Dimmer in- en uitschakelen De dimmerfunctie maakt het display donker wanneer er geen acties worden uitgevoerd. 2 Stel met de toetsen Up e en Down i de gewenste tijd in (een tijdsduur van 1 minuut tot 23:59 uur is mogelijk). 30 seconden voor het verstrijken van de tijd klinkt om de 5 seconden een geluidssignaal, met steeds kortere tussenpozen. 8 Om terug te gaan naar de automatische modus, houdt u de toets Timer t twee seconden ingedrukt. Wekfunctie (Alarm1 en Alarm2) U kunt met de keukenradio twee wektijden programmeren. Terwijl als wekfunctie "Radio" is gekozen, speelt de radio een uur lang. Terwijl als wekfunctie "Geluidssignalen" is gekozen, klinkt het geluidssignaal 10 minuten lang. Op het display verschijnt de laatst ingestelde wektijd en het symbool voor het type alarm. 2 Druk op de toetsen Up e en Down i om de gewenste wektijd in te stellen. 3 Druk zo vaak op de toets Al1 r (of Al2 u) tot het gewenste wektype op het display verschijnt: 4 Druk op de toets Alarm Mode t om de dag van de week in te stellen waarop u wilt worden gewekt: U kunt kiezen tussen werkdagen (Ma, Di, Wo, Do, Vr), weekend (Zo, Za), hele week (Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za) of de actuele dag van de week. 5 Druk zo vaak op de toets Alarm Mode t tot de gewenste wekdagen zijn ingesteld. [. . . ] De keukenradio zoekt nu automatisch, beginnend met de startfrequentie, de eerstvolgende zender en slaat deze op. Wanneer u de opgeslagen zenders wilt oproepen, drukt u in de radiofunctie op de toets Mem. De keukenradio speelt de zender op elke geheugenpositie vijf seconden lang af. Vergrendelen U kunt de keukenradio vergrendelen, zodat onbevoegden of kinderen geen instellingen kunnen wijzigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2288 KITCHEN RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag