Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2270 RADIO ALARM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2270 RADIO ALARM. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2270 RADIO ALARM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2270 RADIO ALARM te teleladen.


EBENCH KH 2270 RADIO ALARM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (917 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2270 RADIO ALARM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stellen Sie den Schiebeschalter in die Stellung OFF, um die Weckfunktion ganz auszuschalten. µ die Taste SLEEP gedrückt halten und zugleich mit der Taste MINUTE die Restdauer einstellen. [. . . ] Voorkom extra warmtetoevoer, bijvoorbeeld door rechtstreeks zonlicht, verwarmingen, andere apparaten, enz. Laat kinderen en verstandelijk gehandicapten niet zonder toezicht met het apparaat omgaan, omdat zij mogelijke gevaren niet altijd juist kunnen inschatten. C) Elektromagnetische velden Dit apparaat blijft reeds binnen de behuizing onder de wettelijke grenswaarden voor elektromagnetische straling!Mocht u toch nog bedenkingen hebben wat betreft het plaatsen in de slaapkamer: · Als u het apparaat ongeveer een halve meter van het bed plaatst, loopt u geen enkel risico. Vanaf deze afstand zijn de velden zelfs voor mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, niet meer aanwezig. Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen ­ en geef deze mee wanneer u het apparaat aan iemand anders overdoet!Voordat u het apparaat in gebruik neemt, controleert u of het compleet en zonder gebreken is. Neem een stopcontact dat altijd toegankelijk is, zodat u bij een storing snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken. Wanneer de tijd en de wektijd correct zijn ingesteld, zoals hiervoor beschreven: Zet de schuifknop op de stand AUTO. Wanneer de volumeknop VOL zo ver in de richting van het laagste volume wordt gedraaid, dat deze met een hoorbare klik uitschakelt en dus op de stand BUZZ staat. Wanneer u het apparaat na het plaatsen van een nieuwe batterij voor het eerst gebruikt: Houd de toets TIME ingedrukt en: Druk op de toets HOUR om het uur in te stellen. Wanneer de tijd correct is ingesteld, zoals hiervoor beschreven: Houd de toets ALARM ingedrukt en: Druk op de toets HOUR om het uur in te stellen. [. . . ] Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor recycleerbare elektronica. Let op: Gevaar voor elektrische schok: Alvorens het apparaat schoon te maken: Haal eerst de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2270 RADIO ALARM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2270 RADIO ALARM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag