Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER te teleladen.


EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2596 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER (1650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Display geeft niets weer/mini-hifi-installatie functioneert niet, hoewel ze is ingeschakeld. Voor de adressen van onze servicepartners verwijzen wij naar de garantiebrochure. Verwijder daarom alle batterijen wanneer u de minihifi-installatie en de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt. Op deze wijze beschermt u de mini-hifi-installatie en de afstandsbediening tegen schade door lekkend batterijzuur. [. . . ] Bij audio-CD`s: op het display worden de nummers en de reeds afgespeelde tijd van de actuele titel weergegeven. Bij MP3-CD`s: bovendien wordt het nummer van de map waarin de actuele titel opgeslagen is, weergegeven. Wanneer geen mappen op de CD voorhanden zijn, wordt steeds 1 als mapnummer weergegeven. In tegenstelling tot audio-CD`s kunnen de titels op een MP3CD-R/CD-RW in mappen worden opgeslagen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld titels volgens verschillende genres (bijv. Om van de map, waarin zich de actuele titel bevindt, over te schakelen naar een andere: Op het display knippert de weergave van de tot nu toe afgespeelde tijd van de actuele titel. 2 Druk op de toets Album/Preset- om naar het eerstvolWanneer u de toets Album/Preset+ of Album/Preset­ indrukt wanneer een titel wordt afgespeeld, wordt het afspelen bij de eerste titel van de geselecteerde map voortgezet. 8 Om het afspelen van de CD voort te zetten: druk op9 Om het afspelen van de CD te stop: druk op de toets Bij audio-CD`s: op het display wordt het aantal titels en de totale speelduur van de CD weergegeven. Bij MP3-CD`s: op het display wordt het aantal van de MP3-bestanden, het totale aantal voorhanden mappen en Stop weergegeven. Met de aanspeelfunctie kunt u de eerste 10 seconden van iedere titel van een CD aanspelen. Op deze wijze kunt u zich snel een overzicht van alle titels van een CD verschaffen. De eerste tien seconden van iedere titel op de geplaatste CD worden nu achtereenvolgend aangespeeld. Naar het titelbegin springen Terwijl een CD afgespeeld wordt, kunt u door . De aanspeelfunctie schakelt in het andere geval automatisch uit na het aanspelen van de laatste titel. Selecteer eerst de map waarin zich de eerste te programmeren titel bevindt. Druk op de toets Memory/Clk-Adj zodra het nummer van de gewenste map op het display verschijnt. Met deze functie kunt u een afzonderlijke titel of de hele CD bij herhaling afspelen. Afhankelijk daarvan wordt eventueel geen of niet alle informatie over een titel weergegeven. Voorwaarde hiervoor is dat er meerdere bestandsnamen met de weergegeven beginletter op de CD voorhanden zijn. Wanneer geen bestandsnamen met de weergegeven beginletter voorhanden zijn, wordt op het display Unknown weergegeven. 6 Om een andere beginletter te selecteren: houd de toets Up/FF ingedrukt totdat het loepsymbool op het display weer begint te knipperen. Door de toetsen Up/FF of Down/REW in te drukken, kunt u nu naar andere beginletters wisselen. [. . . ] Display geeft niets weer/mini-hifiinstallatie functioneert niet, hoewel ze is ingeschakeld A Controleer of de netsteker van de mini-hifi-installatie Gebruik daarvoor een cinchkabel. Nadat u het externe audio-apparaat hebt aangesloten, dient u te waarborgen dat het . B Controleer of de contactdoos waarop u de netsteker hebt Sluit daartoe een ander, functionerend elektrisch apparaat op deze contactdoos aan. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de subwoofer weer op On. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2266 CD PLAYER WITH TOP LOADER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag