Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER te teleladen.


EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER (1340 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze kan echter alleen gevaar voor oogletsel opleveren wanneer de behuizing niet volledig is of beschadigd is ­ in dat geval mag u het apparaat niet verder gebruiken!Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen ­ en geef deze mee als u het apparaat overdraagt aan een derde!Voor de ontvangst van de middengolf (AM) is een vaste antenne ingebouwd. Voor de UKW-ontvangst (FM) is een uitschuifbare telescoopantenne aanwezig. [. . . ] Gebruik de schuifknop BASS BOOST om de basversterker in en weer uit te schakelen. Wanneer u een zender hebt gevonden die in het geheugen moet worden opgeslagen . Houdt u de toets MEMORY ingedrukt tot de aanduiding "MEMORY" niet meer knippert. Reeds bezette geheugenposities kunnen gewoon opnieuw in het geheugen worden opgeslagen. De cd is niet klaar om te worden afgespeeld, zolang de aanduiding "disc" op het display staat. Mocht deze aanduiding niet verdwijnen, dan kan de cd niet worden gelezen ­ controleer in dat geval of de cd met de juiste kant boven is ingelegd en of deze niet beschadigd of vuil is. Bij normale radio-ontvangst kunt u de 15 geheugenpositie doorlopen door . Opmerking: de zenders blijven ook bij een stroomstoring of bij het omwisselen van de batterijen enige minuten lang opgeslagen. Blijft het apparaat langer van stroom verstoken, dan gaat de inhoud van het radiogeheugen verloren!Op het display verschijnt het nummer en de speelduur van de titel die op dat moment wordt afgespeeld. Opnieuw indrukt terwijl er een nummer wordt afgespeeld, stopt het afspelen op deze positie (pauzefunctie). 3 Nummer kiezen / snel vooruit of achteruit Kort indrukt, gaat u naar het volgende of vorige nummer. Ingedrukt houdt, gaat u in het nummer dat wordt afgespeeld, een paar seconden vooruit of achteruit (snel vooruit/achteruit). Met deze functie kunt u de gangbare audiocd's afspelen, evenals cd-r's en cd-rw's in audioformaat. Behalve wanneer u een cd inlegt of uitneemt, dient het cd-vak altijd gesloten te blijven om te voorkomen dat er stof in komt. De cd is klaar om te worden afgespeeld, wanneer op het display het aantal op de cd gevonden nummers (tracks) en de totale speelduur van de cd wordt aangegeven. Eenmaal indrukt, stopt het afspelen van het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld. Tweemaal indrukt, wist u daarmee tegelijk ook een eventueel geprogrammeerde nummerreeks, zoals beschreven onder 6. U kunt voor het afspelen een reeks van maximaal 16 nummers programmeren. 01" voor de eerste programmapositie ­ met daarachter het cijfer van het hieraan reeds toegewezen nummer. Met de toets SKIP |<< kiest u vervolgens het gewenste nummer dat als eerste moet worden afgespeeld. Wanneer u nu de toets MEMORY opnieuw indrukt, is aan dit nummer programmapositie 1 toegewezen. [. . . ] De cd-speler kan bij gebruik volgens de voorschriften nauwelijks vuil worden!Schoonmaken is dan ook eigenlijk alleen nodig wanneer u sterk vervuilde cd's afspeelt of wanneer u het cd-vak niet sluit, waardoor er stof binnendringt. U kunt vervuiling voorkomen door vervuilde cd's vóór het inleggen vanuit het middelpunt buitenwaarts schoon te vegen met een zacht, droog doekje. Wanneer ondanks de genoemde voorzorgsmaatregelen cd's niet of alleen met storingen kunnen worden afgespeeld, . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2264 CD RADIO CASSETTE RECORDER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag