Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT…

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT…. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT… handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT… te teleladen.


EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT… : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6039 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT… (1666 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT…

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wiedergabe abbrechen (Stop-Modus) Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Taste , , Stop/Off" einmal. 6 Drücken Sie einmal die Taste , , Play/Pause", um die Wiedergabe der programmierten Titelzusammenstellung zu starten. Um die programmierte Titelzusammenstellung nun erneut wiederzugeben, drücken Sie wiederum die Taste , , Play/Pause". Um die Programm-Funktion auszuschalten, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste , , Stop/Off" zweimal. [. . . ] 1 Indien een cd wordt weergegeven beëindigt u eerst de weergave door één keer op de toets , , Stop" te drukken. 2 Druk vier keer op de toets , , Mode"; in het display wordt , , SHUFF" aangetoond. In het display wordt , , SHUFF" uitgeschakeld, de weergave van de actueel weergegeven titel wordt voortgezet. Of Drukt u één keer op de toets , , Stop"; in het display wordt , , SHUFF" uitgeschakeld, de weergave van de actuele titel wordt gestopt. Een afzonderlijke titel van een cd herhalen als ook de volledige cd herhalen Herhaalde weergave van afzonderlijke titels Om de weergave van een afzonderlijke titel op de in het toestel geplaatste cd te herhalen, drukt u tijdens de weergave van de gewenste titel één keer op de toets , , Mode". één keer op de toets , , Stop" drukt, om de herhaalde weergave te stoppen of vier keer op de toets , , Mode" drukt, om weer over te schakelen naar de normale weergave. Herhaalde weergave van alle cd-titels Om de weergave van alle titels op de in het toestel geplaatste cd te herhalen, drukt u tijdens de weergave van een muziektitel twee keer op de toets , , Mode". De volledige in het toestel geplaatste cd wordt nu zolang herhaald afgespeeld, tot u . één keer op de toets , , Stop" drukt, om de weergave te stoppen of drie keer op de toets , , Mode" drukt, om weer om te schakelen naar de normale weergave. Weergave 1 Open het cd-vak, plaats de MP3-cd en sluit het cd-vak weer. In het display wordt , , READING" aangetoond, de MP3-CDplayer leest nu de informatie van de in het toestel geplaatste MP3-cd in. Op grond van de grote opnamecapaciteit van MP3-discs zijn hier de inlees-/aftasttijden een beetje langer dan bij gebruikelijke audio-cd's. 3 De eerste titel in de eerste map van de geplaatste MP3cd wordt nu automatisch weergegeven. Songtitel en interpreet), te lang is, om volledig in het display te worden aangetoond, dan wordt de titelbenaming tijdens de weergave naar links gescrold. , , Skip/Search 7" kunt u tijdens de werking met MP3-cd's gewenste titels op gelijkaardige wijze selecteren als bij de weergave van gebruikelijke audio-cd's. Om een titel te selecteren, selecteert u bij het werken met MP3 eerst de map, waarin de gewenste titel is opgenomen, en dan de gewenste titel. 1 Houdt u tijdens de weergave, in de pauze- of de stop-modus de toets , , 10+/Album" ingedrukt, tot het nummer van de actuele map in het LCD-display begint te knipperen. 3 Druk aansluitend op de toets , , Play/Pause", de eerste titel van de geselecteerde map wordt weergegeven. De weergave van deze titel begint onmiddellijk, zonder dat u op de toets , , Play/Pause" hoeft te drukken. Wanneer het bij de actueel in het display aangetoonde titel om de laatste titel in de actuele map gaat, dan wisselt de MP3player naar de eerste titel van de volgende map, wanneer de toets , , Skip/Search 8" wordt ingedrukt. 10 Titels vooruit springen Om tijdens de weergave, de stop- of de pauze-modus tussen de muziektitels van een map op een in het toestel geplaatste MP3-cd 10 tiels vooruit te springen, drukt u op de toets , , 10+/Album". Wanneer tijdens de weergave of in de pauze-modus op de toets , , 10+/Album" wordt gedrukt, dan begint de weergave van de geselecteerde titel onmiddellijk, zonder dat u op de toets , , Play/Pause" hoeft te drukken. [. . . ] 4 Schuif de auto-cassetten-adapter zo in het cassettenstation van de autoradio, dat de zijde met de aansluitkabel naar u toe wijst. 7 Open het cd-vak, plaats een audio- of een MP3-cd en sluit het cd-vak weer. Na het gebruik Neem de auto-cassetten-adapter na gebruik uit het cassettengedeelte van de autoradio en haal de verbindingskabel uit de koptelefoonbus , , PHONES" op de MP3-CD-player. Haal de sigarettenaansteker netadapter na gebruik uit de sokkel van de sigarettenaansteker en uit de met , , DC 4, 5 W" bedrukte bus op de MP3-CD-player. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT…

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2257 - 2260 PORTABLE MP3-CD PLAYER WITH ELECTRONIC DIGITAL ANT… zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag