Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (335 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO (271 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie erneut die Taste PROGRAM 1^, um die Pogrammierung zu aktivieren. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE 1*, um die programmierten Titel abzuspielen. Drücken Sie die Tasten Minute 1& und Hour e, um die gewünschte Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie nochmals die Taste SLEEP i, um die gewünschte Einschlafzeit (90, 60, 30 oder 15 Minuten) auszuwählen. [. . . ] Dompel het apparaat niet onder in water en voorkom dat er waterspatten of waterdruppels in het apparaat komen. Opmerkingen over stootspanningen (EFT/Electrical Fast Transient: elektrische snelle overgangsstroom): In geval van een storing door elektrische snelle overgangsstromen (stootspanning) reset u het product (mogelijk moet u het loskoppelen van en weer aansluiten op de voeding), om normaal bedrijf te herstellen. Elektrostatische ontladingen In geval van een storing door elektrische ontlading reset u het product (mogelijk moet u het loskoppelen van en weer aansluiten op de voeding), om normaal bedrijf te herstellen. Gebruik in overeenstemming met gebruiksdoel Dit apparaat is geschikt voor de ontvangst van radiozenders, alsmede voor de weergave van audio-cd's, en is voorzien van individueel instelbare wekfuncties. Elke andere toepassing of verandering van het apparaat geldt als niet in overeenstemming zijnde met de bestemming en brengt een aanzienlijk gevaar voor ongelukken met zich mee. Voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Het apparaat heeft ook een noodstroomvoorziening, waarvoor twee 1, 5V batterijen type AA (niet meegeleverd) moeten worden geplaatst. /Hour Toets PLAY MODE Indicatielampje Repeat Toetsen ALARM I en ALARM II Indicatielampje Sleep (KH 2255) Toets SLEEP Indicatielampje Random Toets SNOOZE Indicatie afstemming (KH 2255) Indicatie volume (KH 2255) Toets ON/OFF Indicatielampje ON/OFF Indicatielampje Program Toets PROGRAM: voorprogrammering van cd-titels Toets Skip/Fast Search achteruit / minuut Toets PLAY/PAUSE: afspelen van cd starten resp. Plaats de batterijen in het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. Om verzekerd te zijn van een optimale werking van het apparaat, dienen de batterijen om de 6 maanden te worden vervangen. Om de batterijen te sparen, wordt de tijd niet aangegeven op het display. Wanneer er geen batterijen zijn geplaatst, verschijnt 12:00 op het display. Dit berekent dat u de tijd- en alarminstellingen opnieuw moet uitvoeren. De tijd instellen wanneer u het apparaat in gebruik neemt: Houd de toets TIME q ingedrukt om de tijdweergave 12h of 24h te kiezen. Als u opnieuw op de toets TIME q drukt, wordt de instelling opgeslagen. Open het cd-vak w met de hand en plaats de cd (met het label naar achteren) in het cd-vak. Nadat u op de toets ON/OFF 1# hebt gedrukt, wordt het totale aantal titels van de cd aangegeven op het display. Op het display verschijnt eerst 01 , kort daarna wordt echter de tijd weer aangegeven. [. . . ] Wanneer er geen cd is geplaatst en de alarmmodus Cd-speler is ingesteld, klinkt automatisch het alarmsignaal van de stand BUZZER. SNOOZE: druk op de toets SNOOZE a om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Kies nu de wekmethode met de functiekeuzeknop 2@ (cd, radio of Alarmmodus Radio Voer de onder "Radiofunctie" beschreven stappen 1 tot en met 7 uit om af te stemmen op de gewenste zender voor het radioalarm. om het afspelen voortijdig te beëindigen , drukt u op de toets ON/OFF 1#. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2256 CD CLOCK RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag