Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2628 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO (1960 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Indien een batterij werd ingeslikt, moet er onmiddellijk medische hulp worden gezocht. Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming aan de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van de EMVrichtlijn 2004/108/EG en de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2006/95/EG. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en geaard stopcontact. [. . . ] Dit apparaat komt tegemoet aan wettelijke grenswaarden voor de elektromagnetische tolerantie!Mocht u toch nog bedenkingen hebben wat betreft het plaatsen in de slaapkamer: · Als u het toestel ongeveer een halve meter van het bed plaatst, loopt u geen enkel risico. Vanaf deze afstand zijn de velden zelfs voor mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, niet meer aanwezig. En SKIP/SEARCH HR Toets voor overslaan en snel zoeken binnen een titel, Instellen van de tijd (minuten en uren ) e Toets OPEN r Toets TIME: tijdinstelling t Toets ALARM 2: instelling y Toets ALARM 1: instelling u Toets ON/OFF i Display o LED-indicatie voor AL2 a LED-indicatie voor FM (UKW) stereo s LED-indicatie voor CD-functie REPEAT d LED-indicatie voor CD-functie en willekeurige weergave RANDOM f LED-indicatie voor CD-functie PROGRAM g ON/OFF LED-indicatie (brandt als het apparaat is inschakeld) h LED-indicatie voor AL1 j LED-indicatie voor PM k Toets SNOOZE: sluimerstand l Toets SLEEP: timer voor inslapen ; Toets PROGRAM: voorprogrammering van de nummers op de CD 2) Toets CD-DISPLAY 2!Controleer de batterij voor de stroomuitvalbeveiliging een keer per jaar en vervang deze als dat nodig mocht zijn. Aangezien de oppervlakken van meubilair uit verschillende materialen kunnen bestaan en met diverse middelen voor onderhoud worden behandeld, kan het niet volledig worden uitgesloten, dat een aantal van deze stoffen onderdelen bevatten, die de rubberen voetjes kunnen aantasten en week maken. Stelt u zich niet bloot aan de laserstraal, want deze kan oogletsel veroorzaken. Om de batterij te sparen, wordt de tijd niet aangegeven op het display. Als er geen batterij is geplaatst, verschijnt na een stroomuitval 12:00 op het display. Dit betekent dat u de tijd- en alarminstellingen opnieuw moet uitvoeren. Om de tijd in te stellen, moet het apparaat met de toets ON/OFF u uitgeschakeld zijn. Verzekert u zich ervan bij het uitpakken, dat de volgende delen meegeleverd werden: · wekkerradio met CD-speler · Deze gebruiksaanwijzing met garantiekaart De tijd instellen wanneer u het apparaat in gebruik neemt: · Houd de toets TIME r ingedrukt, om naar de Deze wekkerradio werkt op 230 - 240 Volt wisselstroom, 50 Hz. Het apparaat heeft bovendien een noodstroomvoorziening, waarvoor een 9V-blokbatterij (niet meegeleverd) moet worden geplaatst. Plaats de 9V - blokbatterij in het batterijvak 3) aan de onderkant van het apparaat. Voor de middagtijd brandt nu bovendien de LED , , PM" links boven op het display. Stel via de toetsen SKIP/SEARCH MIN en SKIP/SEARCH HR w de gewenste tijd in. Zodra u de toets TIME r opnieuw indrukt, is de instelling opgeslagen. Om verzekerd te zijn van een optimale werking van het apparaat, dienen de batterijen om de 6 maanden te worden vervangen. Houd de toets TIME r ingedrukt, om naar de Stel via de toetsen SKIP/SEARCH MIN en SKIP/SEARCH HR w de gewenste tijd in. Zodra u de toets TIME r opnieuw indrukt, is de instelling opgeslagen. Om een optimale ontvangst te verkrijgen, trekt u de FM-antenne 2* er helemaal uit. Voor het AMgolfbereik draait u het apparaat tot de ontvangst optimaal is. [. . . ] Nadat u op de toets SLEEP l heeft gedrukt, verschijnt op het display , , 90". Druk nog een keer op de toets SLEEP l om de gewenste inslaaptijd (90, 60, 30 of 15 minuten) te kiezen. Als er vocht in het apparaat komt, bestaat het gevaar van een elektrische schok!Mocht de speelduur van de CD korter zijn dan de door u ingestelde inslaaptijd, dan houdt de muziek op zodra alle nummers van de CD zijn afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2254 CD CLOCK RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag