Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK te teleladen.


EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (391 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK (285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom het risico van elektrische schokken en verwijder nooit de afdekking van het toestel. In het toestel bevinden zich geen onderdelen die onderhouden moeten worden. Raadpleeg bij storingen of problemen altijd gekwalificeerde vakmensen. [. . . ] Waarborg de optimale functie-eigenschappen en vervang deze batterij steeds na 6 maanden. Deze batterij zorgt ervoor dat de normale werking van het toestel ook tijdens een stroomuitval gewaarborgd is (het display wordt in dit geval niet verlicht om de levensduur van de batterij niet onnodig te verkorten). Alle tijdinstellingen blijven behouden, al kan het voorkomen dat de weergegeven tijd niet meer precies klopt en dus iets moet worden bijgesteld. Open het vakje voor de luidsprekerkabel Plaats de luidsprekers op enige afstand van elkaar voor een optimaal stereoresultaat. Breid de FM-antenne Y in volle lengte uit voor een optimale ontvangst. Voor het AM-golfbereik moet u de radio draaien totdat u de optimale ontvangst hebt verkregen. Wanneer een programma in stereo wordt uitgezonden, brandt de LED-indicator FM STEREO \. Open de CD-lade # en plaats de CD (etiket naar boven gericht) in het CD-vak 7. Na het indrukken van de aan-/uittoets POWER * wordt het totale aantal CD-titels op het display 8 weergegeven. Opmerking: gebruikt deze toets ook om de weergave van een titel kortstondig te onderbreken. SKIP/FAST SEARCH $: druk op om te springen naar de volgende titel of druk de toets meerdere malen in om meerdere titels over te slaan. Druk op om naar het begin van een titel te gaan of druk de toets meerdere malen in om meerdere titels terug te gaan. Wanneer u of ingedrukt houdt, kunt u bepaalde punten binnen een titel snel opzoeken. Door het nogmaals indrukken van de toets kunt u deze functie weer uitschakelen. [. . . ] Wanneer slechts één titel geprogrammeerd is, eindigt de wekfunctie na de weergave van deze titel. POWER *: het weksignaal verstomt, maar wordt na 24 uur opnieuw geactiveerd. Nadat u de SLEEP-toets 2 hebt ingedrukt, verschijnt " -- " op het display. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2251 CD-RADIO ALARM CLOCK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag