Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1559 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO (364 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die gesamte Audio-CD wird nun solange wiederholt, bis Sie die CD-Wiederholung ausschalten. Um die CD-Wiederholung auszuschalten, drücken Sie die , , Repeat"-Taste einmal. Um die Wiedergabe eines einzelnen Musiktitels zu wiederholen, drücken Sie während der Wiedergabe des gewünschten Titels einmal die Taste , , Repeat". Um die Titelwiederholung auszuschalten, drücken Sie die Taste , , Repeat" zweimal. [. . . ] Wanneer u ooit de draagbare CD-player met radio zelf Gebruik uitsluitend het in de leveringsomvang inbegrepen netsnoer om het toestel op het stroomnet aan te sluiten!Bij gebruik van netsnoeren, die niet voor deze draagbare eBench KH 2242 CD-player met radio gedacht zijn, bestaat het gevaar voor onherstelbare schade aan het toestel!Bij gebruik van ongeschikte netsnoeren van andere toestellen bestaat het gevaar van een elektrische schok!Voor de ontvangst van radiozenders uit de frequentiegebieden FM/ultrakortegolf en AM/Middengolf beschikt het toestel over ingebouwde antennes. Om de ontvangst van radiozenders te verbeteren, draait u het toestel in verschillende richtingen, tot de ingestelde radiozender een goede ontvangst heeft. Plaats de frequentiebereik selectieschakelaar op de rechterzijde van het toestel op één van de frequentiebereiken , , FM ST" (Ultrakortegolf stereo), , , FM" (Ultrakortegolf) of , , AM" (Middengolf). Zoek door aan de tuningregelaar op de achterzijde van het toestel te draaien een radiozender met goede ontvangst. de actueel ingestelde frequentie kunt u daarbij op de frequentiebereik schaalverdeling op de voorkant van het toestel aflezen. Stel het gewenste volume in door aan de volumeregelaar te draaien op de achterzijde van het toestel. In dit voorbeeld dus "1" voor de eerste muziektitel op de cd en · links van het actuele titelnummer "PLAY". Stel het gewenste volume in door aan de volumeregelaar te draaien op de achterzijde van het toestel. Open het cd-vak op de bovenzijde van het toestel, door de klep aan de kleine welving met de vinger naar boven te klappen. Wanneer u het afspelen van audio-cd's wilt onderbreken, drukt u een keer op de toets "Play/Pauze". in het display knippert de indicatie "PLAY" links voor het actuele titelnummer. Wanneer u het afspelen wilt voortzetten, dan drukt u opnieuw een keer op de toets "Play/Pauze". Het actuele muziekstuk wordt nu voortgezet op de plaats, waar u het voordien had onderbroken. In het display knippert de indicatie "PLAY" links voor het actuele titelnummer niet meer. Voor het eerste gebruik: Neem eerst de transportbeveiliging van karton uit het cd-vak. Plaats een cd ­ met de beschreven/geëtiketteerde zijde naar boven ­ in het cd-vak. Na enkele seconden wordt het totaal aantal muziektitels op de in het toestel geplaatste cd in het LCD-display aangetoond. De muziektitels op een audio-cd na elkaar selecteren, door vooruit ("Next") of achteruit ("Back") per toetsdruk naar het begin van elke muziektitel te springen of · Tijdens de weergave in snelle zoekloop vooruit of achteruit elke willekeurige passage in een muziektitel selecteren. De weergave van deze titel begint onmiddellijk, zonder dat u op de toets "Play/Pauze" hoeft te drukken. [. . . ] Om een koptelefoon aan het toestel aan te sluiten, steekt u de 3, 5 mm-stekker van de koptelefoon in de bus van de koptelefoon op de voorzijde van het toestel. Let er op, dat bij de reiniging geen vochtigheid in het toestel terechtkomt!Wanneer vochtigheid in het toestel terechtkomt bestaat het gevaar voor een elektrische schok! reinig de aftastlens van de laser in het cd-vak ­ indien noodzakelijk ­ uitsluitend met een droog , zuiver penseel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2242 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag