Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1637 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO (378 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet in de onmiddelbare buurt van hittebronnen zoals kachels, elektrische ventilatorkachels en gelijkaardige toestellen!Inwerking van hitte kan leiden tot een oververhitting van het toestel en tot smelten van kunststofdelen, waardoor het toestel onherstelbaar kan worden beschadigd!Wanneer er water in het toestel loopt of het toestel in het water valt, bestaat het gevaar voor een elektrische schok! Niet in boekenkasten, regalen of ander gesloten meubilair en niet op bedden en dekens omdat daardoor de ventilatie openingen in de behuizing van het toestel kunnen worden afgedekt. [. . . ] Wanneer u het afspelen van audio-cd's wilt onderbreken, drukt u een keer op de toets "Play/Pauze". in het display knippert de indicatie "PLAY" links voor het actuele titelnummer. Wanneer u het afspelen wilt voortzetten, dan drukt u opnieuw een keer op de toets "Play/Pauze". Het actuele muziekstuk wordt nu voortgezet op de plaats, waar u het voordien had onderbroken. In het display knippert de indicatie "PLAY" links voor het actuele titelnummer niet meer. Voor het eerste gebruik: Neem eerst de transportbeveiliging van karton uit het cd-vak. Plaats een cd ­ met de beschreven/geëtiketteerde zijde naar boven ­ in het cd-vak. Na enkele seconden wordt het totaal aantal muziektitels op de in het toestel geplaatste cd in het LCD-display aangetoond. De muziektitels op een audio-cd na elkaar selecteren, door vooruit ("Next") of achteruit ("Back") per toetsdruk naar het begin van elke muziektitel te springen of · Tijdens de weergave in snelle zoekloop vooruit of achteruit elke willekeurige passage in een muziektitel selecteren. De weergave van deze titel begint onmiddellijk, zonder dat u op de toets "Play/Pauze" hoeft te drukken. Bij onderbroken cd-weergave (Pauze modus) Drukt u zo vaak op de toets "Next"/"Back", tot het display het nummer van de gewenste muziektitel aantoont. de geselecteerde muziektitel bevindt zich nu automatisch in de pauze modus. Om de titel af te spelen, drukt u een keer op de toets "Play/Pauze". Springen naar het titelbegin vooruit/ achteruit Om in de muziektitels op een audio-cd vooruit/achteruit naar het begin van een titel te springen . Wanneer geen cd wordt afgespeeld (Stop modus): Drukt u zo vaak op de toets "Next" (vooruit springen naar het begin van de volgende titel) / "Back" (achteruit naar het begin van de laatste titel springen) tot het display het nummer van de gewenste muziektitel aantoont. Druk dan een keer op de toets "Play/Pauze", om de weergave van deze titel te starten. Om in een muziektitel met de snelle zoekloop vooruit/ achteruit bepaalde passages in deze titel te selecteren . Houdt u tijdens de weergave van de gewenste titel de toets "Next" (snelle zoekloop vooruit) of de toets "Back" (snelle zoekloop achteruit) ingedrukt. U hoort de actuele muziektitel nu met hoge weergavesnelheid - bij ingedrukte "Next"-toets vooruit, bij ingedrukte "Back"-toets achteruit. Houdt u tijdens de weergave van de gewenste titel de toets "Next" (snelle zoekloop vooruit) of de toets "Back" (snelle zoekloop achteruit) ingedrukt. U hoort de actuele muziektitel nu met hoge weergavesnelheid - bij ingedrukte "Next"-toets vooruit, bij ingedrukte "Back"-toets achteruit. Om de titelherhaling uit te schakelen, drukt u twee keer op de "Repeat 1/All"-toets. [. . . ] In dit geval plaatst u het toestel in een droge omgeving met normale kamertemperatuur en u wacht minimum vijf uren, voor u het toestel opnieuw gebruikt. Wanneer vochtigheid in het toestel terechtkomt bestaat het gevaar voor een elektrische schok! reinig de aftastlens van de laser in het cd-vak ­ indien noodzakelijk ­ uitsluitend met een droog , zuiver penseel. Gelieve contact op te nemen met een van onze servicepartners in uw buurt, wanneer . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2241 PORTABLE TOP-LOAD CD PLAYER WITH RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag