Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1157 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO (1575 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] laat een beschadigde netstekker of netsnoer onverwijld door deskundig personeel of door de klantenservice vervangen , om gevaarlijke situaties te vermijden. Laat netsnoeren en apparaten die niet probleemloos werken of beschadigd zijn, terstond door de klantendienst repareren of vervangen. Zorg dat er nooit vloeistoffen of voorwerpen in het toestel kunnen komen. Om struikelblokken te voorkomen, dient u geen verlengsnoeren te gebruiken. [. . . ] Bij opnieuw inschakelen van de netstroom verschijnt automatische de juiste tijd op het display i. Open het batterijvak a aan de onderzijde en plaats daarin een 9 V blokbatterij (type 6LR61). Haal de batterijen eruit wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Trek als de batterijen lekken veiligheidshandschoenen aan en maak het batterijvak met een droge doek schoon. Wanneer u het toestel na het plaatsen van een nieuwe batterij voor het eerst gebruikt: · terwijl u de toets TIME r ingedrukt houdt: · Drukt u meerdere keren na elkaar op de toets HOUR q of houdt u deze ingedrukt, om de uren in te stellen. Laat u de toets HOUR q los, zodra de gewenste uurweergave op het display i wordt getoond. Drukt u meerdere keren na elkaar op de toets MIN w of houdt u deze ingedrukt, om de minuten in te stellen. Laat u de toets MIN w los, zodra de gewenste minutenweergave op het display i wordt getoond. De ingestelde tijd wordt automatisch overgenomen, zodra de toets TIME r losgelaten wordt. In geval van een langdurige stroomuitval (verscheidene uren) dient u het tijdstip en de wektijd te controleren en evt. Voordat u het toestel in gebruik neemt, controleer of het compleet en zonder gebreken is. Kies een stopcontact dat te allen tijde toegankelijk is, zodat u in geval van een storing snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken. Om de ontvangst van radiozenders in het FM-frequentiebereik te verbeteren dient u het uiteinde van de draadantenne langzaam in verschillende richtingen te houden. Als u voor de ingestelde radiozender een goede ontvangst hebt gevonden, zet u de antenne op deze positie vast, bijvoorbeeld met plakband. Voor de ontvangst van AM-radiozenders is een ontvangst-antenne in het toestel ingebouwd. Verandert u voor de verbetering van de ontvangst de positie van het apparaat tijdens de radiofunctie. De ingestelde wektijd wordt automatisch aanvaard zodra u de toets ALARM e los laat. Indien de tijd en de wektijd correct zijn ingesteld, zoals voorheen beschreven: · Wanneer de tijd correct is ingesteld, zoals hiervoor beschreven: terwijl u de toets ALARM e ingedrukt houdt: · Drukt u meerdere keren na elkaar op de toets HOUR q of houdt u deze ingedrukt, om de uren in te stellen. Laat u de toets HOUR q los, zodra de gewenste uurweergave op het display i wordt getoond. Drukt u meerdere keren na elkaar op de toets MIN w of houdt u deze ingedrukt, om de minuten in te stellen. Laat u de toets MIN w los, zodra de gewenste minutenweergave op het display i wordt getoond. Omlaag is gedraaid, dat deze met een hoorbare klik is uitgeschakeld en dus in de stand BUZZ staat. [. . . ] De garantie geldt uitsluitend voor materiaalof fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Lösen Sie die Taste HOUR q, sobald die gewünschte Stundenanzeige im Display i dargestellt wird. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2236 - 2239 CLOCK RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag