Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1733 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER (451 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draagbare apparaten zijn met name kwetsbaar voor beschadiging door onachtzaamheid. U kunt dit risico verkleinen door het volgende in acht te nemen: · Bescherm het apparaat tegen harde belastingen, zoals stoten en laten vallen. Kies een plek in uw reisbagage waar het apparaat niet door andere harde voorwerpen kan worden beschadigd of ingeschakeld. In omgevingen met verhoogde veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld vliegtuigen) kunt u het apparaat het beste zonder batterijen vervoeren, aangezien het niet volledig kan worden uitgeschakeld (tijd, timerfuncties . [. . . ] Zodra het apparaat is ingeschakeld, zoals beschreven onder punt 5, bevindt het zich in de ontvangstfunctie. a) Volume instellen º Druk op de toets VOLUME om het volume in te stellen. B) Ontvangstbereik kiezen (band) ² Kies met de schuifknop het gewenste ontvangstbereik: - UKW = ultrakortegolf - MW = middengolf - SW = kortegolf (shortwave) - LW = lange golf C) Middengolfbereik wijzigen Het frequentiebereik en de afstemmingsstappen op MW verschillen per regio: Schuif de schuifknop naar - boven in de regio "USA" - beneden in de regio "Europa". D) Zenders zoeken ´ Druk kort op een van beide toetsen TUNING om stapsgewijs voorwaarts of achterwaarts te zoeken. ´ Houd een van de toetsen TUNING ingedrukt om een zoekactie te starten. E) Gevoeligheid op kortegolf SW Wanneer het zoeken naar zenders te vaak stopt, omdat bijvoorbeeld 's avonds te veel signalen worden gevonden, kunt u de gevoeligheid op de kortegolf verminderen (ontvangst dichtbij). ¿ Zet de schuifknop op - RX voor ontvangst dichtbij - LX voor ontvangst ver weg. f) Gevoeligheid en antenne Voor UKW en kortegolf SW staat de telescoopantenne ter beschikking. U kunt de ontvangststerkte veranderen door de lengte, hoek en richting van de antenne in te stellen. Voor de middengolf MW en de lange golf LW is een ferrietantenne ingebouwd. 5 blokken van elk 10 posities voor UKW 5 blokken van elk 10 posities voor MW 5 blokken van elk 10 posities voor SW 1 blok van 10 posities voor LW. E) Tijdzone van reisbestemming instellen Wanneer u een plaatselijke tijdzone hebt ingesteld, zoals beschreven onder d): µ Druk op de toets MODE tot op het display alleen CITY verschijnt. het apparaat toont nu het tijdverschil tussen de tijdzone van uw reisbestemming en uw plaatselijke tijdzone. Opmerking: In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe u het hier ingestelde tijdverschil afwisselend met uw plaatselijke tijdzone op het display kunt laten aangeven. F) Zomertijd instellen Stel deze eerst in voor de normale tijdsaanduiding: µ Druk op de toets MODE tot op het display LOCAL CITY verschijnt en de code voor uw plaatselijke tijdzone, zoals ingesteld onder d). Wanneer op het display het symbool voor de zomertijd verschijnt, wordt de tijd 1 uur teruggezet. U kunt deze stappen herhalen voor de instelling van de tijdzone van de reisbestemming, wanneer u ook daarvoor de zomertijd wilt instellen. G) Wektijd 1 / 2 instellen Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en op het display afwisselend tijd en datum verschijnen: º Kies eerst welke van beide wektijden moet worden ingesteld. - ALARM 1 voor wektijd 1 - ALARM 2 voor wektijd 2 Wanneer op het display de gekozen wektijd knippert: ´ Druk kort op een van beide toetsen TUNING om de wektijd in stappen van 1 minuut te wijzigen. ´ Houd een van de toetsen TUNING ingedrukt om de wektijd in stappen van 10 minuten te wijzigen. Leg vervolgens vast of de wekfunctie voor elke dag moet gelden of dat het weekeinde moet worden uitgesloten: Druk op de toets SNOOZE wanneer u de wekfunctie voor het weekeinde wilt uitschakelen. Met elke volgende druk op deze toets schakelt u tussen de aanduidingen: - alle dagen van de week, of - alleen de werkdagen, dus zonder zaterdag en zondag. [. . . ] ´ Druk kort op een van beide toetsen TUNING om de SDA-datum in stappen van 1 dag te wijzigen. ´ Houd een van de toetsen TUNING ingedrukt om de SDA-datum in stappen van 10 dagen te wijzigen. U kunt een eenmaal geprogrammeerd SDAalarm alleen deactiveren door de instellingsstappen te herhalen en daarbij een datum in het verleden te programmeren. » Om de toetsen te blokkeren, zodat ze niet per ongeluk kunnen worden bediend, houdt u 5 seconden lang de toets KEY-LOCK ingedrukt, tot KEY LOCK op het display verschijnt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2235 VERTICLE LOADING CD PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag