Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER te teleladen.


EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1214 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Display geeft niets weer/mini-hifi-installatie werkt helemaal niet, hoewel hij is ingeschakeld . Plaats uw mini-hifi-installatie niet op plaatsen die blootstaan aan sterke schokken of constante trillingen. Sterke schokken en constante trillingen kunnen tijdelijke storingen veroorzaken, maar ook tot permanente schade leiden. De mini-hifi-installatie en zijn componenten bevatten geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. [. . . ] Wanneer u op deze wijze een goede ontvangst voor de ingestelde radiozender hebt gevonden, bevestigt u de richtantenne dan in deze positie, bijv. 2 Bij een zwakke ontvangst van een FM/ultrakortegolf-ra- Als de stroomuitval-buffer niet bedrijfsklaar is, worden bij een stroomuitval alle opgeslagen radiozenders gewist. Dit is dan ook het geval wanneer de netstekker uit de contactdoos wordt getrokken. Druk de CD niet op de as in het CD-vak zoals gebruikelijk bij andere CD-spelers!Bij het sluiten van de CD-klep wordt de CD automatisch in de juiste afspeelpositie in het CD-vak gebracht. Na een paar seconden wordt het aantal titels en de totale speelduur van de CD op het display weergegeven. Op het display knippert de weergave van de tot nu toe afgespeelde tijd van de actuele titel. 8 Om het afspelen van de CD voort te zetten, drukt u opnieuw op de toets Play/Pause. Op het display worden weer het aantal titels en de totale speelduur van de CD weergegeven. Naar het titelbegin springen (Skip) Terwijl een CD afgespeeld wordt, kunt u door . Indrukken van de toets Skip/Tun vooruit: vooruit springen naar het begin van de volgende titel of indrukken van de toets Skip/Tun achteruit: achteruit springen naar het begin van de actueel afgespeelde titel. De hoofdeenheid moet zo worden geplaatst dat de CD-klep ongehinderd open kan. Als de CD-klep bij het openen ergens tegenaan stoot, gaat hij automatisch weer dicht. Lichte voorwerpen kunnen bij het openen van de CD-klep worden omgegooid en beschadigd. Verwijder bij het eerste openen van de CD-vak-klep eerst de aangebrachte kartonnen transportbeveiliging. De geselecteerde titel wordt meteen afgespeeld zonder dat u de toets Play/Pause in hoeft te drukken. Om binnen de actuele titel met de snelzoekfunctie vooruit/ achteruit bepaalde passages van deze titel te selecteren: De CD met opdruk/opschrift moet naar de CD-klep wijzen. De onderste rand van de CD moet op de twee kleine scharnieren van de CD-vak-klep liggen. Vooruit ingedrukt terwijl de titel afgespeeld wordt Tun achteruit ingedrukt terwijl de titel afgespeeld wordt 3 Laat de ingedrukte toets los wanneer u de gewenste passage hebt bereikt. Het afspelen van de titel wordt direct vanaf de geselecteerde positie hervat Met deze functie kunt u een afzonderlijke titel of de hele CD bij herhaling afspelen. 4 Druk opnieuw op de toets Memo/C-Adj zodra het num- Deze titel is nu als eerste titel in de titelvolgorde geprogrammeerd. Op het display verschijnt nu P-02 voor de tweede te programmeren titel. [. . . ] Display geeft niets weer/minihifi-installatie werkt helemaal niet, hoewel hij is ingeschakeld A Controleer of de netstekker van de mini-hifi-installatie Druk de CD niet op de as in het CD-vak zoals gebruikelijk bij andere CD-spelers!Bij het sluiten van de CD-klep wordt de CD automatisch in de juiste afspeelpositie in het CD-vak gebracht. B Controleer of de contactdoos waarop u de stekker hebt Sluit daartoe een ander elektrisch apparaat dat het zeker doet, op deze contactdoos aan. C Indien u een CD-R/CD-RW hebt geplaatst, kan het gebeuren dat sommige CD-R`s of CD-RW`s niet kunnen worden gelezen/afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2234 VERTICAL LOADING CD PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag