Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM te teleladen.


EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2575 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM (1176 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Display geeft niets weermini-hifi-installatie werkt helemaal niet, hoewel hij is ingeschakeld . Probeert nooit het netsnoer in geval van een defect zelf te repareren. Plaats de mini-hifi-installatie niet op plekken die blootstaan aan sterke schokken of constante trillingen. Sterke schokken en constante trillingen kunnen tot tijdelijke storingen of ook permanente schade leiden. [. . . ] Als binnen 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, moet u weer bij stap 2 beginnen. 3 Om de introfunctie uit te schakelen drukt u opnieuw op de toets Intro op de afstandsbediening. Op het display gaat de weergave Intro uit, de CD wordt verder afgespeeld. 2 Door de toets Skip/Tun vooruit of Skip/Tun achteruit in Te drukken wisselt u tussen de twee mogelijkheden 24H en 12H. 24H staat voor het 24-uurs-weergaveformaat zoals dit in de meeste Europese/Aziatische landen gebruikelijk is. 12H staat voor het 12-uurs-AM/PM-weergaveformaat zoals dit in de VS gebruikelijk is. 3 Druk op de toets Memo/C-Adj om het gewenste weerga4 Op het display wordt nu de actueel ingestelde tijd weergegeven en de weergave voor de uren knippert. Stel de uur-weergave in door de toetsen Skip/Tun vooruit en Skip/Tun achteruit te gebruiken. Het geluid kan in radio-, CD- en AUX-modus met verschillende equalizercurven worden weergegeven. Iedere equalizercurve heeft zijn eigen karakteristieke intonatie van het hoogte-, middeltoon- en basbereik. Daardoor kunt u de geluidsweergave aanpassen aan de meest uiteenlopende muziekrichtingen en uw eigen voorkeuren. De ingestelde tijd is nu opgeslagen en wordt op het display weergegeven. Met de timerfunctie kan de mini-hifi-installatie op een ingesteld tijdstip automatisch inschakelen. Daarbij wordt de laatst gebruikte modus ingeschakeld­ de radio of de CD-speler of AUX. 2 Met iedere druk op de toets EQ wordt een andere equalizercurve ingeschakeld. 10 Om de timerfunctie uit te schakelen: houd de toets Ti- Radio, wanneer u met de Timer-functie de radio wilt inschakelen. AUX, wanneer u met de Timer-functie een via de AUXingangen aangesloten extern audio-apparaat wilt inschakelen. Als u de Timer-functie van de mini-hifi-installatie gebruikt om u te laten wekken kunt u de wekherhaling gebruiken. Druk daartoe op de toets Snooze wanneer de mini-hifi-installatie op het ingestelde tijdstip inschakelt. Wanneer u AUX kiest: het via de AUX-ingangen aangesloten externe audio-apparaat moet op het ingestelde inschakeltijdstip eveneens zijn ingeschakeld. Anders schakelt de mini-hifiinstallatie op het ingstelde tijdstip weliswaar in, maar wordt er geen geluid weergegeven. Bij ingeschakelde slaaptimer schakelt de mini-hifi-installatie na afloop van een ingestelde tijdsduur automatisch uit. [. . . ] Cken Sie die Taste Repeat/M-Up, bis die Anzeige Repeat im Display erlischt. 3 Lassen Sie die gedrückte Taste los, sobald Sie die ge- Die Reihenfolge, in der die Titel abgespielt werden, können Sie dabei selbst bestimmen. 4 Drücken Sie erneut die Taste Memo/C-Adj, sobald die 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie die ge6 Drücken Sie innerhalb von zehn Sekunden nach Pro- 2 Um die Stummschaltung auszuschalten, drücken Sie die 12. Möchten Sie sie erneut hören: Drücken Sie erst die Taste Memo/C-Adj und dann die Taste Play/Pause. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2233 MINI HI-FI SYSTEM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag