Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO (458 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektromagnetische velden Dit apparaat blijft in de behuizing al onder de wettelijke grenswaarden voor elektrische smog!Mocht u toch nog twijfelen om het apparaat in de slaapkamer te plaatsen: · Plaats dan het apparaat ongeveer een halve meter van het bed af. Vanaf deze afstand zijn de velden zelfs voor mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, niet meer aanwezig. De bodemoppervlakten zijn van verschillende materialen gemaakt en worden met verschillende onderhoudsmiddelen behandeld. [. . . ] Zorg er voor dat het apparaat binnen 30 seconden via de netvoeding of het vervangen van de batterijen weer wordt bekrachtigd. Op het display wordt het symbool weergegeven dat het apparaat werkt op de netvoeding. Na circa 10 seconden keert het apparaat terug naar de begininstelling. Zodra de gewenste uurweergave op het display wordt weergegeven, laat u de toets los. Opmerking: Om de tijd te kunnen instellen moet de klokradio uitgeschakeld zijn. Zodra de gewenste minutenweergave op het display wordt weergegeven, laat u de toets los. 12-uurs- of 24-uurs-modus instellen Houd de toets 2@ BAND ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk binnen 10 seconden nogmaals op de toets 2* MIN+ SET, om te schakelen tussen de 12-uurs-modus ("12Hr" knippert) en de 24uurs-modus. wektijd instellen U kunt twee verschillende werktijden instellen , AL1 en AL2. Zodra de gewenste urenweergave van de wektijd AL1 wordt weergegeven, laat u de toets los. Zodra de gewenste minutenweergave van de wektijd AL1 wordt weergegeven, laat u de toets los. Wekfunctie inschakelen Opmerking: Als u gewekt wilt worden door de radio, dient u voor het wekken het gewenste volume en de gewenste radiozender in te stellen (zie hoofdstuk "Volume wijzigen"). Telkens als u de toets AL1/VOL+ of AL2/VOL­ indrukt, kunt u over en weer schakelen tussen de beschikbare wekopties. Als u gewekt wilt worden door een geluidssignaal, drukt u net zo vaak op de toets AL1/VOL+ tot het symbool met het klokje , in het veld AL1 , op het display wordt weergegeven. Als u gewekt wilt worden door de radio, drukt u net zo vaak op de toets AL1/VOL+ tot het radiosymbool ¹ in het veld AL1 wordt weergegeven. Om de wekfunctie uit te schakelen, drukt u net zo vaak op de toets AL1/ VOL+ tot geen symbool meer in het veld AL1 wordt weergegeven. De wektijd wordt op het display weergegeven, maar op het ingestelde tijdstip krijgt u geen wektoon of radio te horen. Wekfunctie uitschakelen tot de volgende dag Om de wekfunctie uit te schakelen, dient u op een van de volgende toetsen te drukken: · Het uitschakelen van de wektoon wordt door een geluidssignaal, met uitzondering van de toets RADIO ON/OFF, bevestigd. SNOOZE/ DISPLAY DIMMER onderbreekt u de wekfunctie, met een door u ingestelde tijd tussen de 1 en 30 minuten (zie volgende paragraaf). Na het verstrijken van de ingestelde tijd gaat de wektoon of de radio opnieuw af (automatisch opnieuw wekken). SNOOZE/DISPLAY DIMMER en houd deze ingedrukt tot op het display SNO en de minutenweergave wordt weergegeven. Zodra de gewenste tijd voor het herhaald wekken wordt weergegeven, laat u de toets los. [. . . ] Slaapfunctie U kunt een tijdsperiode bepalen waarna de radio wordt uitgeschakeld. Druk net zo vaak op de toets SLEEP tot de gewenste tijdsperiode wordt weergegeven. Telkens als u op deze toets drukt wordt de uitschakeltijd met 15 minuten verminderd. Verhelpen van storingen Om een storing van het display te verhelpen, dient u als volgt te werk te gaan: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2217 PROJECTION CLOCK WITH RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag