Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (256 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO (225 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen ­ en geef deze mee wanneer u het apparaat aan iemand anders overdoet! a) Voorkom levensgevaar door een elektrische schok: · Let erop dat het netsnoer nooit nat of vochtig wordt wanneer het apparaat in bedrijf is. [. . . ] Mocht u toch nog bedenkingen hebben wat betreft het plaatsen in de slaapkamer: · Als u het apparaat ongeveer een halve meter van het bed plaatst, loopt u geen enkel risico. Vanaf deze afstand zijn de velden zelfs voor mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, niet meer aanwezig. Aangezien oppervlakken uit verschillende materialen kunnen bestaan en met verschillende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die de rubbervoetjes aantasten en verzwakken. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, controleert u of het compleet en zonder gebreken is. Kies een stopcontact dat altijd bereikbaar is, zodat u in geval van storing snel de stekker uit het stopcontact kunt halen. opmerking: er kan geen accu worden opgeladen via de batterijaansluiting. Bij een langere stroomstoring (meerdere uren) moeten de tijd en de wektijd worden gecontroleerd en eventueel opnieuw worden ingesteld De tijd moet voor het LED-display en de projectieweergave afzonderlijk worden ingesteld. A) LED-display Houd de toets TIME ingedrukt en doe het volgende: Druk op de toets HOUR om het uur in te stellen. Richt de projectiestraal bij gedimd licht op een wand of een vergelijkbaar vlak. Houd de toets TIME ingedrukt en doe het volgende: Druk op de toets HOUR om het uur in te stellen. De ingestelde tijd wordt automatisch overgenomen zodra u de toets TIME loslaat. Opmerking: om de ontvangst van radiozenders in het UKW/FM-frequentiebereik te verbeteren, draait u het uiteinde van de draadantenne langzaam in verschillende richtingen. Als u een goede ontvangst voor de ingestelde radiozender hebt gevonden, maakt u de draadantenne op deze positie vast, bijvoorbeeld met plakband. Voor de ontvangst van MW/AM-radiozenders is een ontvangstantenne in het apparaat ingebouwd. [. . . ] Haal altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Elke consument is wettelijk verplicht batterijen/accu's in te leveren bij een inzamelpunt in zijn/haar gemeente of bij de vakhandel. Deze verplichting heeft tot doel batterijen te kunnen afvoeren op een manier die het milieu spaart. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2215 PROJECTION CLOCK WITH RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag