Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO (79 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A) LED-Anzeige µ Während Sie die Taste TIME gedrückt halten: Drücken Sie die Taste HOUR, um die Stunden einzustellen. B) Projektions-Anzeige ¹ Stellen Sie den Schalter PROJECTION in die Stellung ON, um die Projektions-Anzeige einzuschalten. [. . . ] Zorg dat er nooit vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat kunnen komen. Plaats het apparaat zodanig dat er zich geen hitte kan ontwikkelen, dus vrij en goed geventileerd. Voorkom extra warmtetoevoer, bijvoorbeeld door rechtstreeks zonlicht, verwarmingen, andere apparaten, enz! Laat kinderen en verstandelijk gehandicapten niet zonder toezicht met het apparaat omgaan, omdat zij mogelijke gevaren niet altijd juist kunnen inschatten. C) Elektromagnetische velden Dit apparaat blijft reeds binnen de behuizing onder de wettelijke grenswaarden voor elektromagnetische straling!Mocht u toch nog bedenkingen hebben wat betreft het plaatsen in de slaapkamer: · Als u het apparaat ongeveer een halve meter van het bed plaatst, loopt u geen enkel risico. Vanaf deze afstand zijn de velden zelfs voor mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, niet meer aanwezig. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, controleert u of het compleet en zonder gebreken is. Kies een stopcontact dat altijd bereikbaar is, zodat u in geval van storing snel de stekker uit het stopcontact kunt halen. De tijd moet voor het LED-display en de projectieweergave afzonderlijk worden ingesteld. A) LED-display µ Houd de toets TIME ingedrukt en doe het volgende: Druk op de toets HOUR om het uur in te stellen. Richt de projectiestraal bij gedimd licht op een wand of een vergelijkbaar vlak. [. . . ] Oude batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gedeponeerd: Lever oude batterijen daarom in bij uw vakhandel of bij een daarvoor bestemd inzamelpunt ter verdere afvalverwerking. Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor recycleerbare elektronica. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2212 PROJECTION CLOCK WITH RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag