Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK te teleladen.


EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (484 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lösen Sie die Taste MIN a, sobald die gewünschte Minutenanzeige im Display t dargestellt wird. Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Zorg dat er nooit vloeistoffen of voorwerpen in het toestel kunnen komen. Plaats het apparaat zodanig dat zich geen hitte kan ontwikkelen, dus vrij en goed geventileerd. [. . . ] Q Projectielens w Telescoopantenne e Toets Snooze r Projectie, displayverlichting t Display y Frequentieschaal u Toets Alarm i Toets Hour (uur) o Toets Time a Toets Min (minuut) s Luidsprekers d Projectiescherpstelling f Tuning-knop g Volumeknop VOLUME / BUZZ h Externe 3V gelijkstroom-aansluiting voor 4, 0 mm x 1, 7 mm holle stekker j Batterijvak k Schakelaar projectie aan/uit (ON/OFF) l Schakelaar alarm aan/uit (ON/OFF) ; Bandkeuzeknop FM/AM 2) Beugel voor plaatsing (alleen model KH 2202) Bij gebruik van een 3 V-netvoedingadapter moet de batterij in het vak "CLOCK USE" zijn geplaatst. Stel de projectieklok zodanig in dat de projectielens q op een leeg vlak is gericht. Gebruik uitsluitend netvoedingadapters met de volgende specificaties: Nominale spanning: DC 3V (+/- 5%) Nominale stroom: min. 300 mA Holle stekker: 4, 0 mm x 1, 7 mm Let op: Let op de juiste stand van de polen ­ zowel bij de batterijen als bij de netvoedingsadapter. Draai voor het inschakelen de volumeknop VOLUME / BUZZ g tot een »klik« hoorbaar is. Draai voor het uitschakelen de volumeknop VOLUME / BUZZ g tot een »klik« hoorbaar is (KH 2201:Volumeknop naar boven draaien, KH 2202: Volumeknop naar achteren draaien). Bij het draaien van de telescoopantenne w wordt de antennevoet beschadigd. bij model KH 2202: · Haal de telescoopantenne w uit de houder en stel de antenne op. Om de ontvangst van radiozenders in het FM-frequentiebereik te verbeteren, draait u het uiteinde van de telescoopantenne w langzaam in verschillende richtingen. Als u een goede ontvangst voor de ingestelde radiozender hebt gevonden, laat u de telescoopantenne w in deze stand staan. Voor de ontvangst van AM-radiozenders is een ontvangstantenne in het toestel ingebouwd. Wijzig voor verbetering van de ontvangst de positie van het toestel terwijl de radiofunctie is ingeschakeld. Druk meerdere keren achtereen op de toets HOUR i of houd deze toets ingedrukt om de uren in te stellen. Laat de toets HOUR i los zodra de gewenste uuraanduiding op het display t verschijnt. Druk meerdere keren achtereen op de toets MIN a of houd deze toets ingedrukt om de minuten in te stellen. Laat de toets MIN a los zodra de gewenste minutenaanduiding op het display t verschijnt. De ingestelde tijd wordt automatisch overgenomen zodra u de toets TIME o loslaat. Druk meerdere keren achtereen op de toets HOUR i of houd deze toets ingedrukt om de uren in te stellen. Laat de toets HOUR i los zodra de gewenste uuraanduiding op het display t verschijnt. Druk meerdere keren achtereen op de toets MIN a of houd deze toets ingedrukt om de minuten in te stellen. [. . . ] Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2202 PROJECTION CLOCK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag