Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO te teleladen.


EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1279 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO (1284 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien een batterij werd ingeslikt, moet er onmiddellijk medische hulp worden gezocht. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en geaard stopcontact. De netspanning moet overeenstemmen met de gegevens op het kenplaatje van het apparaat. Let erop dat het netsnoer nooit nat of vochtig wordt wanneer het apparaat in bedrijf is. [. . . ] Controleer de batterij voor de stroomuitvalbeveiliging een keer per jaar en vervang deze als dat nodig mocht zijn. Stel het apparaat niet op plaatsen op waar het aan rechtreeks zonlicht blootstaat. Plaats het toestel zodanig dat er zich geen hitte in kan ontwikkelen, dus vrij staand en goed geventileerd. Aangezien de oppervlakken van meubilair uit verschillende materialen kunnen bestaan en met diverse middelen voor onderhoud worden behandeld, kan het niet volledig worden uitgesloten, dat een aantal van deze stoffen onderdelen bevatten, die de rubberen voetjes kunnen aantasten en week maken. Door een 9 V blokbatterij (type 6LR61) te plaatsen voorkomt u dat bij een evt. Stroomuitval de werking van het toestel onderbroken wordt en dientengevolge de ingestelde gegevens, zoals de tijd en de wektijd, verloren gaan. De batterij zorgt ervoor dat de wekkerradio ook tijdens stroomuitval in de noodmodus door blijft functioneren. Als de netstroom weer wordt ingeschakeld, verschijnt op het display w automatisch de juiste tijd. Open het batterijvak h aan de onderkant en zet daar een 9 V blokbatterij (type 6LR61) in. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterij eruit. Trek bij een lekkende batterij veiligheidshandschoenen aan en reinig het batterijvak met een droge doek. In geval van een langdurige stroomuitval (verscheidene uren) dient u het tijdstip en de wektijd te controleren en evt. Voordat u het toestel in gebruik neemt, controleer of het compleet en zonder gebreken is. Kies een stopcontact dat te allen tijde toegankelijk is, zodat u in geval van een storing snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken. Om de ontvangst van radiozenders in het FMfrequentiebereik te verbeteren, houdt u het uiteinde van de draadantenne e langzaam in verschillende richtingen. Als u voor de ingestelde radiozender een goede ontvangst hebt gevonden, zet u de antenne op deze positie vast, bijvoorbeeld met plakband. Voor de ontvangst van AM-radiozenders is een ontvangstantenne in het toestel ingebouwd. Verandert u voor de verbetering van de ontvangst de positie van het apparaat tijdens de radiofunctie. Als u het toestel na het plaatsen van een nieuwe batterij voor het eerst gebruikt: terwijl u de toets TIME d ingedrukt houdt: · Drukt u meerdere keren achtereen, of drukt en houdt u de toets HOUR u ingedrukt om de uren in te stellen. Laat u de toets HOUR u los, zodra de gewenste uuraanduiding op het display w wordt weergegeven. Drukt u meerdere keren achtereen, of drukt en houdt u de toets MIN y ingedrukt om de minuten in te stellen. Laat u de toets MIN y los, zodra de gewenste minutenaanduiding op het display w wordt weergegeven. [. . . ] Druk op de toets AL OFF a om het wekgeluid 24 uur lang uit te schakelen. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2186 CLOCK RADIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag