Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2074

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2074. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2074 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2074 te teleladen.


EBENCH KH 2074 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (827 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2074

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze bedieningshandleiding absoluut zorgvuldig voor het eerste gebruik van uw toezichtcameraset en bewaar ze ook voor een eventueel later gebruik. De componenten ervan niet, omdat anders gevaar voor een elektrische schok bestaat. Gebruik om de componenten aan te sluiten alleen de meegeleverde kabels. [. . . ] Wij verlenen geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor schade aan het toestel, die uit ondeskundige behandeling resulteert. Bedieningselementen en aansluitingen aan de camera E) F) G) H) I) J) K) Inschakelen/Uitschakelen (omschakeling op de AV-bron) Rood LED-functiecontrolelampje Rode LED-kanaalindicatie Kabel met SCART-uitgang 2, 4 GHz antenne AV-, SCART-ingang 12 V bus voor de stroomaansluiting Sluit eerst de antennes aan in de bussen op de achterkant van de receiver en de camera en zorg ervoor, dat deze vast zitten. Monteer aansluitend de wandhouder met het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan een geschikte wand; plaats dan de camera op de stifttap op de bovenzijde van de houder en schroef de camera vast met de kartelschroef (zie afbeelding ). Verbind nu de stroomaansluitingskabel met de stroomkabel van de net-adapter en sluit tenslotte de netadapter aan op een wandcontactdoos. Sluit de receiver met de SCART-kabel aan op een televisietoestel, verbind de stroom15 Aansluitingskabel van de netadapter met de receiver en sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos. Wanneer de receiver wordt ingeschakeld, toont een rode controle-LED op de voorkant aan, dat het toestel bedrijfsklaar is. Instructie: in open lucht bedraagt de zendreikwijdte van de camera maximum 100 meter, in gebouwen is dit erg afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen. Tip: indien uw televisietoestel slechts over èèn SCART-aansluiting beschikt en u behalve uw nieuwe toezichtcamera van eBench ook nog andere toestellen wilt gebruiken (videorecorder, DVD-player enz. ), dan kunt u de receiver van uw toezichtcamerasysteem ook tussen de videorecorder c. Daarvoor sluit u de SCART-kabel van de receiver aan op het televisietoestel en de videorecorder c. Wanneer de receiver ingeschakeld is, wordt het signaal van de camera ontvangen; het signaal van het video- c. Wanneer de receiver uitgeschakeld is, ontvangt het televisietoestel weer het AV-signaal. Nadat u alle componenten met elkaar heeft verbonden, dienen camera en receiver op hetzelfde kanaal te worden ingesteld. Wanneer u voor de eerste camera kanaal 1 heeft geselecteerd, dient u voor verdere camera's de kanalen 2-4 in te stellen. Wanneer meerdere camera's gebruikt worden, kunt u met de schakelaar , , T" op de achterkant van het toestel het interval wisselen, waarin de receiver het kanaal wisselt (4 of 8 seconden), d. Een rode LED op de voorkant van de receiver toont bij ingeschakeld toestel door knipperen aan, welke kanalen zijn ingesteld. [. . . ] C) Indien een magnetron of een ander elektromagnetisch toestel in bedrijf is, schakel dit dan uit en controleer uw toezichtsysteem nog een keer. D) Wissel het ingestelde kanaal op de camera en de receiver, schakel beide toestellen bijvoorbeeld op kanaal 3 of 4; neem in acht, dat camera en receiver steeds op hetzelfde kanaal ingesteld dienen te zijn. 21, D-44867 Bochum, Duitsland, verklaren hiermee voor dit product de overeenstemming met alle toepasbare internationale veiligheidsnormen, voorschriften alsook de EG-richtlijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2074

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2074 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag