Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND te teleladen.


EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1444 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND (383 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan voor- en achterdeur) aan de hifideurbel aangesloten moeten worden, deel dit dan mee aan de met de installatie belaste elektricien voor het begin van de werkzaamheden!De hifi-deurbel mag alleen in gesloten ruimten worden aangebracht, waarin vochtigheidsinwerking kan worden uitgesloten!Bij vochtigheidsinwerking bestaat het gevaar voor een elektrische schok!Nadat de hifi-deurbel deskundig werd geïnstalleerd, kunt u deze nu in werking stellen daarvoor . [. . . ] Indien het symbool "Deze Computer" zich niet op de desktop bevindt, klikt u aan de linker beeldschermrand onderaan op "Start" en klikt u in het nu geopende startmenu op "Deze Computer". Dubbelklikt u op het symbool voor het cd-rom station, waarin u de cd-rom heeft geplaatst. Het "Startvenster" wordt na enkele seconden automatisch geopend. Indien u tijdens de installatie tussen "gebruikersgedefinieerde installatie" en "Volledige installatie" dient te selecteren, dan klikt u op de "volledige installatie". Na afsluiting van de installatie wordt door een bericht aangetoond, dat het installatieproces is afgesloten. Nadat u de installatie van het download programma heeft afgesloten, dient u uw computer en de hifi-deurbel met de meegeleverde downloadkabel te verbinden. Indien uw computer niet automatisch uitschakelt, dient u dit handmatig te doen, van zodra het bericht "U kunt uw computer nu uitschakelen" verschijnt. Sluit de downloadkabel met de seriële stekker aan op de seriële interface van uw computer. Indien u niet zeker bent, welke interface van uw computer de seriële interface is, dan gelieve in de bedieningshandleiding c. Wanneer uw computer over twee seriële interfaces beschikt: Het speelt geen rol aan welke van beide seriële interfacesu het downloadkabel aansluit. Het download programma dient u later slechts te selecteren, of u het downloadkabel aan de seriële interface of heeft aangesloten. verbind dan de , mm-audio-stekkerbus op het andere uiteinde van de downloadkabel met de audio-ingang van de hifi-deurbel. Selecteer eerst door aanklikken, onder welke titelnummer u uw muziekstuk op de hifi-deurbel wilt opslaan. Op de titelopslagplaatsen en kunt u muziek, sounds en tekstmededelingen van telkens seconden lengte opslaan. Op titelopslagplaats kunt u muziek, sounds of tekstmededelingen van maximum seconden lengte opslaan. Selecteer bij het punt "Seriële interface" in het uitklapmenu door het aanklikken van "COM PORT " of "COM PORT " de seriële interface, waaraan u de downloadkabel heeft aangesloten. Indien u niet zeker bent, aan welke seriële interface u de downloadkabel heeft aangesloten, dan gaat u eerst gewoon door. De instelling kan ten allen tijde gewoon met een klik worden gewijzigd. Klik daarvoor op de drukknop "Zoeken" en zoek de map, waarin het gewenste bestand zich bevindt. Van zodra de download is afgesloten, wordt de melding "Download titel nr. Wanneer het voor de titelopslagplaatsen en geselecteerde Wave-bestand te groot is, dus de lengte van de gewenste muziektitel, het soundeffect of de mededeling de grens van seconden overschrijdt . En alleen de eerste seconden van de gewenste titel worden op de hifi-deurbel geladen. [. . . ] De onderstaande aanwijzingen en informatie voor de installatie van de hifi-deurbel zijn uitsluitend gericht tot gekwalificeerd vakpersoneel (elektriciens)!De installatie van de eBench KH hifi-deurbel, dus montage en aansluiting op het aanwezige deurbelsysteem mag uitsluitend gebeuren door een gekwalificeerde elektricien!Bij installatie door een niet gekwalificeerde persoon bestaat er gevaar voor een elektrische schok! de hifi-deurbel kan door ondeskundige installatie onherstelbaar worden beschadigd! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2055 HIGH-QUALITY DESIGNER DOOR CHIMES WITH THE HI-FI SOUND zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag