Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER te teleladen.


EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (421 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER (293 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let, vooral bij gebruik in de openlucht, op het volgende: Zorg dat de klimatologische grenswaarden niet worden overschreden (zie hoofdstuk 2a). Door extreem droge lucht kan statische elektriciteit ontstaan, die storingen kan veroorzaken. Door te hoge temperaturen (bijvoorbeeld bij rechtstreeks zonlicht) of zeer lage temperaturen (bijvoorbeeld in de winter in de openlucht) kunnen de vloeistofkristallen van het LCD blijvend zwart worden. Draagbare apparaten zijn met name kwetsbaar voor beschadiging door onachtzaamheid. [. . . ] FM) Wanneer u een zender hebt gevonden die u wilt opslaan: » Druk op de toets Memory Set. Maak de volgende keuze binnen 10 seconden, anders verdwijnt de aanduiding weer en moet u deze stap opnieuw uitvoeren. Druk op de toets PAGE tot in het venstertje PAGE het cijfer voor het blok 0. In het tweede venstertje MEM verschijnt het bijbehorende nummer van de gekozen geheugenpositie. Met elke druk erop schakelt u tussen beide functies (bijvoorbeeld tussen 0 en 5). ³ Druk op de toets Memory Preview en houd deze twee seconden ingedrukt om de AMS-functie te activeren. Het apparaat slaat nu automatisch de zenders met een voldoende sterk signaal op in het geheugen. C) Opgeslagen zenders oproepen Wanneer u een opgeslagen zender wilt oproepen: Kies eerst de band (ontvangstbereik), bijv. Druk op de toets PAGE tot in het venstertje PAGE het cijfer voor het blok 0. Druk daarna op een van de toetsen M0/5 M1/6 M2/7 M3/8 M4/9 , tot in het tweede venstertje MEM het nummer van de gewenste geheugenpositie verschijnt. Met elke druk erop schakelt u tussen beide functies (bijvoorbeeld tussen 0 en 5). D) Geheugen doorzoeken Wanneer u meerdere zenders hebt opge-slagen: Kies eerst de band (ontvangstbereik), bijv. Druk op de toets PAGE tot in het venstertje PAGE het cijfer voor het 0. ³ Druk daarna één keer kort op de toets Memory Preview. Wanneer op een geheugenpositie geen zender is opgeslagen, hoort u alleen ruis. Het apparaat kan worden gebruikt als wekkerradio, met twee wektijden en een datumalarm. Desgewenst staat in plaats van de radiowekfunctie ook een wektoon ter beschikking. Als u binnen 10 seconden geen toets indrukt, springt het apparaat automatisch in de standaardinstelling van het display terug. Zet om de instellingsmodus voortijdig te verlaten de radio met de knop RADIO ON / SLEEP aan. ´ Druk kort op een van beide toetsen TUNING om de tijd in stappen van 1 minuut te wijzigen. ´ Houd een van de toetsen TUNING ingedrukt om de tijd in te stellen in stappen van 10 minuten. b) Datum instellen µ Druk op de toets MODE tot op het display de datum knippert. [. . . ] Waarschuwing: zet het volume bij gebruik van de hoofdtelefoon niet te hoog, om gehoorbeschadiging te voorkomen. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat. A) Wanneer iets niet werkt Wanneer het apparaat niet reageert zoals in deze handleiding beschreven, neemt u 2-3 minuten lang alle batterijen uit en maakt u ook een eventueel aangesloten netvoedingsadapter los van het apparaat. Wanneer het apparaat desondanks niet functioneert zoals beschreven, kan er sprake zijn van een defect. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2027 WORLD RECEIVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag