Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER. Wij hopen dat dit EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER te teleladen.


EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (937 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER (760 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie dann auf die SNOOZE Taste, um die Sommerzeit ein- und durch erneutes Drücken wieder auszuschalten. Wenn in der Anzeige das Symbol für die Sommerzeit erscheint, wird die Uhrzeit um eine Stunde zurück angezeigt. Wiederholen Sie diese Schritte einfach für die Einstellung der Reiseziel-Region, wenn Sie auch dort die Sommerzeit berücksichtigen möchten. - ALARM 1 für die Weckzeit 1 - ALARM 2 für die Weckzeit 2 Wenn in der Anzeige die jeweils gewährte Weckzeit blinkt: ´ Drücken Sie kurz auf eine der beiden Tasten TUNING , um minutenweise die Weckzeit zu verstellen. [. . . ] B) Onmiddellijk uitschakelen Om het apparaat uit te schakelen, drukt u zo vaak op de toets SNOOZE / Radio off , of . C) Vertraagd uitschakelen Wanneer u bijvoorbeeld voor het inslapen nog naar de radio wilt luisteren ­ maar het apparaat na enige tijd (10. ¾ drukt u voor het uitschakelen op de toets RADIO ON / SLEEP tot het gewenste aantal minuten op het display staat aangegeven ("10 . Het "aftellen" begint meteen na de eerste druk op deze toets. Wanneer u de resterende tijd niet meer wijzigt, schakelt het apparaat over op de aanduiding van de ingestelde frequentie. Zodra het apparaat is ingeschakeld, zoals beschreven onder punt 5, bevindt het zich in de ontvangstfunctie. a) Volume instellen º Druk op de toets VOLUME om het volume in te stellen. B) Ontvangstbereik kiezen (band) ² Kies met de schuifknop het gewenste ontvangstbereik: - UKW = ultrakortegolf - MW = middengolf - SW = kortegolf (shortwave) - LW = lange golf C) Middengolfbereik wijzigen Het frequentiebereik en de afstemmingsstappen op MW verschillen per regio: Schuif de schuifknop naar - boven in de regio "USA" - beneden in de regio "Europa". D) Zenders zoeken ´ Druk kort op een van beide toetsen TUNING om stapsgewijs voorwaarts of achterwaarts te zoeken. ´ Houd een van de toetsen TUNING ingedrukt om een zoekactie te starten. E) Gevoeligheid op kortegolf SW Wanneer het zoeken naar zenders te vaak stopt, omdat bijvoorbeeld 's avonds te veel signalen worden gevonden, kunt u de gevoeligheid op de kortegolf verminderen (ontvangst dichtbij). ¿ Zet de schuifknop op - RX voor ontvangst dichtbij - LX voor ontvangst ver weg. f) Gevoeligheid en antenne Voor UKW en kortegolf SW staat de telescoopantenne ter beschikking. U kunt de ontvangststerkte veranderen door de lengte, hoek en richting van de antenne in te stellen. Voor de middengolf MW en de lange golf LW is een ferrietantenne ingebouwd. 5 blokken van elk 10 posities voor UKW 5 blokken van elk 10 posities voor MW 5 blokken van elk 10 posities voor SW 1 blok van 10 posities voor LW. Deze indeling in blokken is bijvoorbeeld nuttig om zenders volgens een eigen schema op te slaan. Naar soort: muziek, nieuws, sport naar plaats: lokale zenders bij vaak bezochte reisbestemmingen naar persoon: wanneer meerdere gezinsleden het apparaat gebruiken A) Zenders opslaan Wanneer u een zender hebt gevonden die u wilt opslaan: » Druk op de toets MEMORY. Maak de volgende keuze binnen 10 seconden, anders verdwijnt de aanduiding weer en moet u deze stap opnieuw uitvoeren. Druk zo vaak op de toets PAGE tot in het kleine venster PAGE het cijfer voor het blok 1. In het tweede kleine venster MEM verschijnt het bijbehorende nummer van de gekozen geheugenpositie. Met elke druk erop schakelt u tussen beide functies (bijvoorbeeld tussen 0 en 5). [. . . ] - CITY en DATE en verschijnt: Als het apparaat is uitgeschakeld, worden afwisselend de tijd en de datum aangegeven, alsmede de onder 8e) ingestelde tijdzone van de reisbestemming. Wat u zelf kunt doen Open nooit de behuizing van het apparaat ­ hierin bevinden zich geen bedieningselementen. A) Schoonmaken Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddelen: hierdoor kunnen er krassen komen op de behuizing en met name op het afleesvenster. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 2025 DIGITAL WORLD RADIO RECEIVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag