Gebruiksaanwijzing EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK. Wij hopen dat dit EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK te teleladen.


EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (707 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK (659 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve vóór de inwerkingstelling van de radiowekker deze handleiding zorgvuldig door te nemen om u met de bedieningsmethode en de eigenschappen van dit toestel vertrouwd te maken. U kunt de wekmethode ook beëindigen door de schakelaar "Uit" (6) (AL/OFF) in te drukken of door de schakelaar "Auto" (16) op positie "Uit" (OFF) te plaatsen. [. . . ] Nadat de schakelaars losgelaten werden, schakelt het display terug naar het actuele tijdstip over. Indien u de radio wenst uit te schakelen vooraleer de ingestelde tijd verstreken is, drukt u de pauzetoets (8) (SNOOZE) in. Bij de eerste stroomaansluiting en bij iedere stroomonderbreking begint het display te knipperen. Om te vermijden dat bij mogelijke stroomonderbrekingen (bijvoorbeeld bij stroomuitval, blikseminslag) het in het geheugen opgeslagen tijdstip en de in het geheugen opgeslagen alarmtijd gewist worden, bevat het toestel aan de keerzijde een speciale ruimte (13), in dewelke er een blokbatterij van 9 volt aangebracht kan worden (batterij behoort niet tot de standaardlevering). Deze batterij zorgt ervoor dat de klok ook tijdens de stroomuitval verder blijft functioneren (radio en LED-display functioneren echter uitsluitend met netstroom). Het is aanbevelenswaardig om telkens na 3 maanden de batterij te controleren en dit door de netstekker uit de contactdoos te trekken en deze er na ongeveer één minuut terug in te steken. Maak gebruik van batterijen, die tegen lekken beveiligd zijn, om beschadigingen aan het toestel te vermijden. Plaats de schakelaar "Auto" (16) op positie "Aan" (ON). Plaats de schakelaar voor de golflengte (10) op de gewenste golf (UKW of MW) in. Door middel van de knop voor de zenderafstemming (9) (TUNING) stelt u de zender van uw keuze in. Voor de best mogelijke UKW-ontvangst (FM) de werpantenne (12) zo ver mogelijk leggen en monteren. Om de radio uit te schakelen, de schakelaar "Auto" (16) op positie "Uit" (OFF) plaatsen. [. . . ] Gelieve u in geval van een herstelling tot onze klantenserviceafdeling te wenden (voor het adres en het telefoonnummer verwijzen wij naar de garantiekaart). Het apparaat moet in ieder geval beschermd worden tegen druppel- en spatwater. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH KH 20 RADIO ALARM CLOCK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag