Gebruiksaanwijzing EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3. Wij hopen dat dit EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3 te teleladen.


EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (599 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3 (517 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie zweimal die Taste FIND , um die Suchfunktion aufzurufen. Drücken Sie viermal die Taste REPEAT um die wiederholte Wiedergabe auszuschalten. Drücken Sie die Taste F-SKIP oder R-SKIP , um die Stunden einzustellen. Drücken Sie die Taste F-SKIP oder R-SKIP , um die Minuten einzustellen. [. . . ] De opgeslagen radiozenders blijven daardoor behouden, ook bij het uitvallen van de netspanning. Na enkele seconden verschijnt op het display de totale afspeeltijd en het aantal aanwezige titels. - Het display geeft het nummer van de huidige titel en de verstreken afspeeltijd aan. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, aangezien hitte die zich binnen in het apparaat ontwikkelt, kan resulteren in defecten. Plaats geen open vuurbronnen, zoals bijvoorbeeld kaarsen, op het apparaat. Opmerking: Standbystand Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op het stopcontact, staat het in de standbystand. Houd de toets F-SKIP of R-SKIP enkele seconden ingedrukt en laat de toets weer los. De automatische zenderzoekfunctie begint nu de eerste zender met een voldoende sterk signaal te zoeken. Blijf op de toets F-SKIP of R-SKIP drukken tot u de gewenste frequentie ziet of tot de ontvangst optimaal is. Zoek de gewenste zender, zoals beschreven onder "Zenders zoeken". Druk op de toets ALBUM/PRESET+ of ALBUM/PRESETom de huidige zender op te slaan op een andere geheugenpositie (1-10). De zenderinstelling die u heeft verricht, wordt opgeslagen in het geheugen. Haal de netstekker uit het stopcontact om alle spanning van het apparaat te halen. Bevestig de ingestelde tijd door nogmaals te drukken op de toets MEMORY/PROG. Wanneer u het apparaat wilt aansluiten op een stopcontact voor het 230V-lichtnet: Steek het netsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterkant van het apparaat. Batterijvoeding: Opmerking: gebruik bij vervanging altijd batterijen van hetzelfde type. Keuze van verschillende titels tijdens het afspelen , Batterijen die niet voldoen aan de voorgeschreven waarden, kunnen het apparaat beschadigen. Stel batterijen nooit bloot aan grote hitte en gooi ze nooit in het vuur. Druk één of meer keren op de toets ALBUM/PRESET+ of ALBUM/PRESETom het gewenste album te zoeken. Druk nogmaals twee seconden lang op de toets FIND ¸ om de afspeeltijd weer te geven. [. . . ] Zoeken aan de hand van de albumtitel Druk tijdens het afspelen van een MP3-CD twee seconden lang op de toets FIND ¸. Reiniging Maak de behuizing uitsluitend schoon met een licht bevochtigd doekje. Breng bij hardnekkige vuilresten een paar druppels mild schoonmaakmiddel aan op het vochtige doekje. Belangrijk: let erop dat er bij het schoonmaken geen vocht in de behuizing of de netvoedingsaansluiting komt! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EBENCH 2333 PLL CD PLAYER WITH RADIO AND MP3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag