Gebruiksaanwijzing E-TEN X800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing E-TEN X800. Wij hopen dat dit E-TEN X800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing E-TEN X800 te teleladen.


E-TEN X800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5328 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding E-TEN X800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd. OPLADERS EN ANDERE TOEBEHOREN Gebruik alleen opladers en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Houd het apparaat droog. ONDERDELEN VAN GLAS De voorcover van het apparaat is van glas. Dit glas kan breken als het apparaat valt op een hard oppervlak of iets hier hard tegenaan komt. [. . . ] Gebruik de kabel om uw apparaat op uw thuistheatersysteem aan te sluiten. Het thuistheatersysteem moet voldoen aan de standaard HDMI 1. 3 en moet via HDMI videosignalen kunnen doorgeven aan uw TV. Het Dolby Digital Plus-signaal wordt door uw apparaat gedecodeerd en omgezet in PCM-audio dat naar het thuistheatersysteem wordt verzonden. Als u het thuistheatersysteem wilt instellen om de respectieve HDMI-signalen te ontvangen, raadpleegt u de gebruikershandleiding bij uw thuistheatersysteem. Een video op het apparaat afspelen. De maximaal ondersteunde videoresolutie is 1280x720 (720p) en bestanden die groter zijn dan 4 GB worden door uw apparaat niet ondersteund. Voorbeeld: Een MP4- of MKV-video die aan de volgende eigenschappen voldoet: · · Video: AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3. 1, 3 referentieframes Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 kanalen Video's en tv Video's Over video's Met de toepassing Video's kunt u video's op uw apparaat bekijken. Tip: Nieuwe video's ophalen bij Ovi Winkel. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www. ovi. com. 74 Video's en tv Het gebruik van een packet-gegevenstoegangspunt om een video te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. De bedieningselementen van de videospeler gebruiken Tik op het scherm. Een video kopiëren van uw apparaat naar een pc en omgekeerd Hebt u video's op uw computer die u op uw apparaat wilt bekijken?Of wilt u video's die u met uw mobiele apparaat hebt gedownload of opgenomen naar uw computer kopiëren?Muziek van uw pc kopiëren Hebt u muziek op de pc die u op uw apparaat wilt beluisteren?Nokia Ovi Player biedt de snelste manier om muziek op uw apparaat te zetten en u kunt uw muziekverzameling er ook mee beheren en synchroniseren. 1 2 3 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten. Selecteer op uw apparaat het meldingengebied in de rechterbovenhoek en > USB > Mediaoverdr. . Raadpleeg de Help-functie bij Ovi Player voor meer informatie. Download de meest recente versie van Ovi player van www. ovi. com. Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld. Beveiligde inhoud Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. 78 Muziek en audio U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen. Licenties digitale rechten beheren Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. Geluiden opnemen U kunt de recorder van uw apparaat gebruiken om natuurgeluiden, zoals een fluitende vogels, en spraakmemo's op te nemen. De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestandsbeheer. Een opgenomen geluidsclip als audiobericht verzenden Selecteer Opties > Verzenden. Muziek afspelen op een radio Informatie over de FM-zender Selecteer Menu > Toepassingen > Instrum. [. . . ] Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www. nokia. com. Copyright- en andere vermeldingen CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart E-TEN CORPORATION dat het product RM-596 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, NSeries, Nokia Original Accessories-logo's en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING E-TEN X800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding E-TEN X800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag