Gebruiksaanwijzing E-TEN M800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing E-TEN M800. Wij hopen dat dit E-TEN M800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing E-TEN M800 te teleladen.


E-TEN M800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5687 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding E-TEN M800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1. 0 M800 Gebruiksaanwijzing over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de Snelstartgids om snel aan de slag te kunnen met de telefoon. Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen: Waarschuwing--situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op--situaties die schade kunnen veroorzaken aan de carkit of andere apparaten Opmerking--opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Raadpleeg--pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: pag. 12 (betekent "zie pagina 12") ii Copyrightgegevens Gevolgd door--de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op [ ] Media Muziekspeler aan (betekent [ ], gevolgd door Media, gevolgd door Muziekspeler). Vierkante haken--toetsen op de telefoon, bijvoorbeeld: [ ] (betekent: de toets aan/uit/beëindigen). Punthaken--functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren, bijvoorbeeld: <OK> (betekent: de functietoets OK). [. . . ] Wijzig de afbeelding zoals gewenst met de navigatietoets en druk op <Gereed>. Blader omlaag naar Kader, Illustratie toevoegen, Tekst toevoegen of Emoticon toevoegen en selecteer de betreffende optie. Blader naar een visueel element (kader, illustratie of emoticon) of voer de tekst in die u wilt toevoegen en druk op <Gereed> of <OK>. Verplaats het visuele element met de navigatietoets en druk op <Opties> Gereed (indien nodig). 2. 42 Als u het formaat van het visuele element wilt wijzigen of het element wilt roteren, of als u de tekengrootte of kleur voor de tekst wilt wijzigen, drukt u op <Opties> een optie. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Opties> Opslaan. Radio U kunt naar uw favoriete stations luisteren met de FM-radio. · U kunt het geluid overschakelen naar de luidspreker van de telefoon via <Opties> Luidsprkr inschakelen · U kunt tijdens het luisteren naar de radio andere functies gebruiken via <Opties> Afspelen in achtergr. . · Als u de via FM uitgezonden RDS informatieberichten wilt ontvangen, drukt u op <Opties> RDS RT, AF, of Alles. multimedia Luisteren naar de FM-radio 1. ] Media Een lijst met favoriete radiostations instellen Nadat u een lijst met stations hebt opgesteld, kunt u hieruit stations kiezen door op het radioscherm omhoog of omlaag te bladeren. Druk in het scherm van de radio op <Opties> Stations voor de lijst met stations. Druk ter bevestiging op <Ja> (alle bestaande stations worden vervangen). Blader naar links of rechts om naar beschikbare radiostations te zoeken. Blader naar een telefoonnummer of adres en druk op de bevestigingstoets. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Terug>. uw persoonlijke zaken regelen Een beltoon aan een contactkaart of groep toewijzen U kunt voor elke contactkaart en groep een bepaalde beltoon instellen. ] Een snelkiesnummer toewijzen aan een contactkaart U kunt snelkiesnummers toewijzen aan maximaal acht contactkaarten die in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen ([2] tot en met [9]); [1] is gereserveerd als snelkiesnummer voor uw voicemail. Of blader naar rechts om naar de groepslijst te gaan en blader naar een groep. Bij een afzonderlijk contact wordt de beltoon gebruikt die het laatst is ingesteld voor de contactkaart. Als u bijvoorbeeld een beltoon aan een groep toewijst en vervolgens een beltoon toewijst aan een contactkaart binnen die groep, wordt de beltoon gebruikt die aan de contactkaart is toegewezen, wanneer er door die persoon wordt gebeld. 2. Blader naar een telefoonnummer en druk op <Opties> Snelkeuze toewijz. . 48 Een contactgroep maken U kunt groepen met contacten maken en vervolgens e-mails of berichten aan de gehele groep verzenden. ] Contacten synchroniseren U synchroniseert uw contacten als volgt met het huidige synchronisatieprofiel: 1. Blader naar de nieuwe groep en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen. Blader naar elk contact dat u wilt toevoegen en druk op de bevestigingstoets. [. . . ] a Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram) · Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen. · Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen. U bent de beveiligingscode, de PIN-code of de PUK-code vergeten De standaard blokkeercode is 00000000. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING E-TEN M800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding E-TEN M800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag