Gebruiksaanwijzing DYSON BIG BALL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DYSON BIG BALL. Wij hopen dat dit DYSON BIG BALL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DYSON BIG BALL te teleladen.


DYSON BIG BALL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4001 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DYSON BIG BALL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DYSON KLANTENSERVICE HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON Na registratie voor uw 5-jarige garantie valt uw Dyson apparaat gedurende 5 jaar na de datum van aankoop onder de garantie voor onderdelen en werkzaamheden, afhankelijk van de garantievoorwaarden. Als u vragen hebt over uw Dyson apparaat, bel dan de Dyson Benelux Helpdesk en geef uw serienummer door en gegevens over waar/wanneer u het product gekocht hebt. De meeste vragen kunnen telefonisch worden beantwoord door een van onze Dyson Benelux Helpdeskmedewerkers. WAARSCHUWING OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN: Dit Dyson apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat het veilig wordt gebruikt. [. . . ] Bij het stofzuigen van bepaalde tapijten kunnen kleine ontladingen van statische elektriciteit optreden in het doorzichtige stofreservoir of de buis. Steek geen handen of voorwerpen in het doorzichtige stofreservoir tenzij u dit eerst hebt geleegd en uitgespoeld met koud water om enig effect hiervan te minimaliseren (zie ‘Het doorzichtige stofreservoir reinigen’). Voor het stofzuigen van sterk gepolijste vloeren, zoals hout of linoleum, dient u eerst te controleren of de onderkant van het vloerzuigmond en de borstelharen vrij zijn van vreemde objecten die krassen kunnen veroorzaken. Druk niet te hard op de vloerzuigmond tijdens het gebruik van de stofzuiger; dit kan tot beschadigingen leiden. Laat de vloerzuigmond niet op één plaats staan op kwetsbare vloeren. Op met was behandelde vloeren kan de beweging van de vloerzuigmond een ongelijkmatige glans veroorzaken. Als dit gebeurt, veeg dit dan met een vochtige doek weg, zet het gedeelte in de was en laat het drogen. Om zuigkracht te verminderen (bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen van tapijten), trekt u aan de trekker op de hendel die zuigkracht laat ontsnappen om zo de luchtstroom te reduceren. 2 1 3 • • • Controleren op verstoppingen • • • • • • • • • • Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op verstoppingen controleert. Laat het apparaat 1-2 uur afkoelen voordat u op verstoppingen controleert. Verwijder om toegang te krijgen tot de flexibele inspectieslang onder het doorzichtige stofreservoir, eerst het doorzichtige stofreservoir (zie boven). Draai de flexibele inspectieslang krachtig weg van de inlaat naast de bal (verwijder niet het eind naast de verbinding voor de hoofdslang). Verwijder eventuele verstoppingen voordat u het apparaat weer inschakelt. Zet alle onderdelen weer goed vast voordat u het apparaat in gebruik neemt. Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u verder gaat. Verwijder de borstel door met een munt de sluiting die is gemarkeerd met een hangslotje los te draaien totdat hij klikt. Plaats de borstel terug en zet die vast door de sluiting vast te draaien totdat hij klikt. Controleer of de borstel goed vastzit voordat u het apparaat weer gebruikt. Wees voorzichtig wanneer u in contact komt met de koolstofvezels, aangezien deze lichte huidirritatie kunnen veroorzaken. Het doorzichtige stofreservoir leegmaken • • • • • • • • • • Maak het reservoir leeg zodra de markering MAX is bereikt - vul het reservoir niet verder. Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het doorzichtige stofreservoir leegmaakt. Druk zoals weergegeven op het knopje voor het loslaten aan de zijkant van de draaggreep om de cycloon te verwijderen en het doorzichtige stofreservoir leeg te maken. [. . . ] U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw stofzuiger kan worden verricht. Bewaar uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie dus goed. Door reparatie of vervanging van uw stofzuiger wordt de garantieperiode niet verlengd. De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DYSON BIG BALL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DYSON BIG BALL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag