Gebruiksaanwijzing DOMO DO458FR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DOMO DO458FR. Wij hopen dat dit DOMO DO458FR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DOMO DO458FR te teleladen.


DOMO DO458FR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (787 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DOMO DO458FR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het toestel niet indien het snoer of de stekker beschadigd zijn, indien het toestel niet naar behoren werkt, indien het gevallen of beschadigd is of als het in water gevallen is. Schakel het toestel uit en haal daarna de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik, doe dit ook alvorens het toestel te reinigen of bij het vullen of ledigen van de kuip. Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van de tafel hangt of in aanraking komt met hete oppervlakken. [. . . ] Lle beschadigingen en/of verwondingen ten gevolge van A 9 DO458FR het niet naleven van deze raadgevingen zijn voor eigen risico. PGELET : het deksel van de friteuse mag alleen op het O toestel gezet worden, wanneer het toestel niet in werking is. En door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis. Op voorwaade dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Nderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren O door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Oud het toestel en het snoer buiten het bereiken van kinH deren, jonger dan 8 jaar. It toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudeliD jke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals : - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen. Pgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een exO terne timer of een aparte afstandsbediening. Reinig de friteuse vóór het eerste gebruik en volgens de onderhoudsrichtlijnen. Vul de oliekuip met vloeibare frituurolie, geschikt voor warme bereidingen, tot het oliepeil zich tussen de onderste ‘MIN’ en de bovenste niveau-aanduiding ‘MAX’ bevindt. Gebruik het toestel nooit wanneer er te weinig of te veel olie in de kuip is. Indien de temperatuur van de olie daalt, zal het lampje van de thermostaat automatisch weer uitgaan en terug oplichten als de gewenste temperatuur terug bereikt is. Leg de te bakken voedingswaren in het mandje, plaats het voorzichtig terug in de olie. Nota : Om de kwaliteit van de olie te bewaren is het aangeraden het voedsel slechts na het frituren te kruiden. Haal het mandje voorzichtig uit de oliekuip en controleer of het voedsel voldoende gebakken is. Wacht tot de frituurpan volledig is afgekoeld alvorens ze op te bergen. 11 DO458FR REINIGING VAN HET TOESTEL Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het toestel te reinigen. REINIGEN VAN DE BUITENZIJDE VAN HET TOESTEL Reinig de buitenzijde van uw frituurpan na ieder gebruik met een zachte en vochtige doek, gedrenkt in een zeepsopje. [. . . ] Verwijder de gebruikte frituurolie volgens de reglementering geldig in uw woonplaats. dit geeft kans op verstopping van de afvoerleiding en is ecologisch onverantwoord. 12 DO458FR AANBEVELINGEN Frituurolie / vet Vervangen na +/Arachide olie 8 à 10 beurten Plantaardige olie 10 à 12 beurten Olijfolie 8 à 10 beurten N. : De hierboven vermelde aanbevelingen zijn bestemd voor een middelgroot gezin en een normaal gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DOMO DO458FR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DOMO DO458FR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag