Gebruiksaanwijzing DOMO DO324A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DOMO DO324A. Wij hopen dat dit DOMO DO324A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DOMO DO324A te teleladen.


DOMO DO324A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2137 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DOMO DO324A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ AIRCONDITIONER CLIMATISEUR KLIMAANLAGE AIRCONDITIONER ACONDICIONADOR DO-324A PRODUCT OF DO-324A GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. [. . . ] Wanneer de error code opnieuw verschijnt, moet u contact opnemen met de hersteldienst. Bij deze instelling kan je de temperatuur of de ventilatiesnelheid niet instellen. Houd ramen en deuren gesloten, om zo de ontvochtiging optimal te laten verlopen. AUTO-instelling Wanneer je de airco in de “auto”-functie instelt, zal de airco automatisch kiezen tussen “cool” of “fan”-functie, afhankelijk van de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur. de airco zal automatisch de kamertemperatuur stabiliseren op de ingestelde temperatuur. Wanneer u gebruik maakt van de “auto”-instelling, kan u de ventilatiesnelheid niet instellen. druk opnieuw op de “timer”-toets , het “timer on”-indicatielampje licht op , de automatische start functie is nu actief. Na instelling zal op de display de resterende tijd aftellen tot start of stop van de airco. Wanneer de error code E1 of E2 voorkomt, zal de timer instelling geannuleerd worden. SLEEP-instelling Wanneer u deze instelling selecteerd, zal de ingestelde temperatuur binnen 30 min. Na deze tijd gaat de temperatuur terug naar de origineel ingestelde temperatuur en wordt de “sleep”-instelling beëindigd. NOTA : deze instelling kan niet geselecteerd worden bij “fan” en “dry”instelling. AUTOMATISCHE HERSTART Wanneer het toestel onverwacht uitvalt, vanwege een stroompanne, zal het bij het herstellen van de stroom opnieuw in werking treden, met de instellingen van voor de stroompanne. INSTALLATIE Plaats de airco op een solide en stabiele ondergrond, om de geluidshinder en vibratie tot een minimum te beperken. Zorg er ook voor dat de ondergrond sterk genoeg is om het gewicht van het toestel te dragen. Om het toestel makkelijk te kunnen verplaatsen, is het voorzien van wieltjes. Zorg er voor dat u het toestel alleen rolt over een gladde en vlakke ondergrond. Wees voorzichtig wanneer u het toestel al rollend verplaatst over een tapijt. 16 DO-324A Plaats het toestel in de buurt van een geaard stopcontact. Plaats geen voorwerpen binnen een straal van 30 cm rondom het toestel. INSTALLATIE VAN DE RAAMUITLAAT De luchtuitlaatslang moet geplaatst worden tijdens de instelling “cool” of “auto”. Tijdens de instelling “fan”, “dry” hebt u de luchtuitlaatslang niet nodig. [. . . ] Stel nu de gewenste uitschakeltijd in door nogmaals op de “timer off”-toets te drukken”. Telkens u op de “timer off”-toets drukt zal de tijd aangepast worden, tot max. Na het beëindigen van de instelling, duurt het ongeveer 2 sec, voor ingestelde temperatuur terug verschijnt op de display. 22 DO-324A GECOMBINEERDE TIMER Deze instelling kan u gebruiken om te airco op een bepaald tijdstip te laten aan- of uitschakelen en op een later tijdstip te laten uit of aanschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DOMO DO324A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DOMO DO324A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag