Gebruiksaanwijzing DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV. Wij hopen dat dit DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV te teleladen.


DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7162 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT • EENVORMIGHEIDSVERKLARING Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3. [. . . ] €¢ Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld. WAARSCHUWING: • • • • • De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed, gordijnen, enz. Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat. Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet. Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat. [. . . ] Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DENON 3800BD & DVD-3800BD,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag