Gebruiksaanwijzing DELONGHI EO 2435

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DELONGHI EO 2435. Wij hopen dat dit DELONGHI EO 2435 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DELONGHI EO 2435 te teleladen.


DELONGHI EO 2435 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8258 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DELONGHI EO 2435

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, dient u hem minstens 15 minuten met de thermostaat in de maximumstand te laten werken om de “nieuwgeur” te verwijderen, waarbij ook een beetje rook vrijkomt dat veroorzaakt wordt door de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht. Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel aan personen of schade aan het apparaat. Hij mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden en mag op geen enkele manier gewijzigd of eigenhandig gerepareerd worden. [. . . ] • • • • • • Verplaats het apparaat niet tijdens de werking. Gebruik het apparaat niet wanneer: het netssnoer beschadigd is het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed werkt. In deze gevallen dient u het apparaat naar het dichtstbijzijnde servicecentrum te brengen om elk risico te vermijden. Doe nooit papier, karton of plastic in het apparaat en plaats er geen voorwerpen op (keukengerei, roosters, andere voorwerpen). plaats nooit zware voorwerpen , warme pannen of schalen op de geopende deur. Het apparaat moet met de achterkant tegen de wand worden gezet en ook in deze stand werken. gebruik geen scherpe of snijdende metalen voorwerpen om het broodbakblik te reinigen. Schakel het apparaat vóór het reinigen altijd uit door de timer in de stand 0 te zetten en haal de stekker uit het stopcontact. Elk professioneel, oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzingen is, doet de aansprakelijkheid en de garantie van de fabrikant vervallen. • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen. € Wanneer het apparaat in werking is, kan de temperatuur van de deur en de buitenste oppervlakken zeer hoog worden. € Dit elektrische apparaat werkt bij hoge temperaturen die brandwonden kunnen veroorzaken. Laat het apparaat nooit werken onder een keukenkastje of een plank, of in de buurt van brandbaar materiaal zo- veiligheidswaarschuwingen nl • als gordijnen, overgordijnen, enz. Als voedsel of andere delen van de oven vlam mochten vatten, probeer dan nooit de vlammen met water te doven. Houd de deur gesloten, haal de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen met een vochtige doek. [. . . ] € Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden. € Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijke vakkennis, om elk risico te vermijden. Demonteer voor uw persoonlijke veiligheid nooit het apparaat alleen, maar wendt u zich altijd tot een erkend servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DELONGHI EO 2435

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DELONGHI EO 2435 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag