Gebruiksaanwijzing DELONGHI EO 12012W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DELONGHI EO 12012W. Wij hopen dat dit DELONGHI EO 12012W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DELONGHI EO 12012W te teleladen.


DELONGHI EO 12012W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13094 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DELONGHI EO 12012W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Functies FUNCTIE GRILL ideaal voor het grilleren van voedsel FUNCTIE TRADITIONELE OVEN ideaal voor alle traditionele bereidingen FUNCTIE ONTDOOIEN ideaal voor het ontdooien van alle producten (alleen bij sommige modellen) CONVECTION (CONVECTIE) ideaal voor een snellere en gelijkmatigere bereiding (alleen bij sommige modellen) VOEDSEL WARM HOUDEN Thermostaatlampje Attentie!Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel aan personen of schade aan het apparaat. Hij mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden en mag op geen enkele manier gewijzigd of eigenhandig gerepareerd worden. [. . . ] Gebruik het apparaat niet wanneer: het netssnoer beschadigd is het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed werkt. In deze gevallen dient u het apparaat naar het dichtstbijzijnde servicecentrum te brengen om elk risico te vermijden. Doe nooit papier, karton of plastic in het apparaat en plaats er geen voorwerpen op (keukengerei, roosters, andere voorwerpen). plaats nooit zware voorwerpen , warme pannen of schalen op de geopende deur. Het apparaat moet met de achterkant tegen de wand worden gezet en ook in deze stand werken. gebruik geen scherpe of snijdende metalen voorwerpen om het broodbakblik te reinigen. Schakel het apparaat vóór het reinigen altijd uit door de timer in de stand 0 te zetten en haal de stekker uit het stopcontact. Het apparaat mag niet werken door middel van een externe timer of een apart systeem voor afstandsbediening. Elk professioneel, oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzingen is, doet de aansprakelijkheid en de garantie van de fabrikant vervallen. • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamer• 17 Gevaar brandwonden! veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen. € Wanneer het apparaat in werking is, kan de temperatuur van de deur en de buitenste oppervlakken zeer hoog worden. € Dit elektrische apparaat werkt bij hoge temperaturen die brandwonden kunnen veroorzaken. Laat het apparaat nooit werken onder een keukenkastje of een plank, of in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen, overgordijnen, enz. Als voedsel of andere delen van de oven vlam mochten vatten, probeer dan nooit de vlammen met water te doven. [. . . ] € Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijke vakkennis, om elk risico te vermijden. Demonteer voor uw persoonlijke veiligheid nooit het apparaat alleen, maar wendt u zich altijd tot een erkend servicecentrum. € • • Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DELONGHI EO 12012W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DELONGHI EO 12012W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag