Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH LDD925IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH LDD925IX. Wij hopen dat dit DE DIETRICH LDD925IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH LDD925IX te teleladen.


DE DIETRICH LDD925IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (993 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH LDD925IX (998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH LDD925IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het demonteren van de iPad kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een door Apple erkende serviceaanbieder. Als de iPad met vocht in aanraking is geweest, is doorboord of hard is gevallen, moet u het apparaat laten nakijken door een door Apple erkende serviceaanbieder voordat u het weer in gebruik neemt. Voor informatie over service en reparatie kiest u 'iPad Help' uit het Helpmenu in iTunes of gaat u naar:  www. apple. com/nl/ support/ipad/service De batterij vervangen  De oplaadbare batterij in de iPad mag alleen worden vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. [. . . ] Schakel de iPad uit als u hiertoe volgens de plaatselijk geldende regels of door het personeel wordt verzocht. Locaties waar gewerkt wordt met springladingen en gemarkeerde locaties  Schakel de iPad uit op locaties waar gewerkt wordt met springladingen. U herkent dergelijke locaties aan borden waarop bezoekers wordt verzocht tweewegradio's uit te schakelen. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Certification and Compliance See iPad for the certification and compliance marks specific to that device. To view, choose Settings > General > About > Regulatory. Australia New Zealand U. S. Model A1416 Model A1416 FCC ID: BCGA1416 Model A1416 IC: 579C–A1416 Meets ICES-003 Model A1416 Canada EU Japan Singapore Important:  Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the EMC and wireless compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices. FCC Compliance Statement This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.  This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. European Community Compliance Statement The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). This wireless device complies with the R&TTE Directive. Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a mobil, Wi-Fi és Bluetooth megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti  Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan Wi-Fi, & Bluetooth jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fidDirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel cellular, Wi-Fi, en Bluetooth in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ] U kunt verantwoordelijk zijn voor de verzend- en handlingkosten indien er geen service kan worden verricht op het Apple Product in het land waarin het Apple Product zich bevindt. Indien u om service verzoekt in een land dat niet het oorspronkelijke land van aankoop is, dan dient u te voldoen aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) importen exportregels en bent u verantwoordelijk voor betaling van alle invoerrechten, BTW en andere hiermee verband houdende belastingen en toeslagen. Ingeval internationale service beschikbaar is, dan kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de locale standaarden. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS DE DIETRICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIETNAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF EEN ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES, COMPROMITTERING OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET DE DIETRICH PRODUCT, OF HET NIET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP HET DE DIETRICH PRODUCT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH LDD925IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH LDD925IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag