Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVY1010W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVY1010W. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DVY1010W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVY1010W te teleladen.


DE DIETRICH DVY1010W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (645 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DVY1010W (636 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DVY1010W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hele kamer Terugkeren naar warme lucht-modus Selecteer een hoge luchtstroom. 8 Druk op de rode knop Thermostaatcontrole totdat het digitale display de gewenste streeftemperatuur toont. Pak de luchtstroomversterker voorzichtig vast aan de onderen bovenzijde. Wijs met de afstandsbediening naar de voorkant van de basis om deze te gebruiken. [. . . ] Extreme voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het verwarmingselement door of in de buurt van jonge kinderen of personen met beperkingen en wanneer het verwarmingselement onbewaakt aan wordt gelaten. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van jonge kinderen. Houd toezicht op kinderen om te zorgen dat zij het apparaat of de afstandsbediening niet als speelgoed gebruiken. Het verwarmingselement en de afstandsbediening zijn niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat het veilig wordt gebruikt. De basis moet stevig zijn geplaatst voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld. Het apparaat niet demonteren of gebruiken zonder dat de basis is geplaatst. Niet gebruiken in badkamers, wasruimten en vergelijkbare plaatsen binnenshuis. De verwarmingsventilator nergens plaatsen waar deze in een bad of ander waterreservoir kan vallen. Het apparaat niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het nat kan worden of direct naast een badkuip, een douche of een zwembad. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar benzine, verf of andere ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen, of waar dampen daarvan aanwezig zijn. Niet gebruiken in combinatie met of direct naast een luchtverfrisser of vergelijkbare producten. Apparaat niet demonteren of gebruiken zonder dat de basis is geplaatst. Het verwarmingselement werkt alleen wanneer de streeftemperatuur hoger is dan de kamertemperatuur. Het verwarmingselement draait niet wanneer er op de bedieningsknoppen wordt gedrukt. Voor uw veiligheid is het verwarmingselement uitgerust met een automatische uitschakelfunctie die in werking treedt als het verwarmingselement omvalt of oververhit raakt. Als deze functie in werking treedt, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het verwarmingselement afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt op eventuele blokkades, verwijder die en zorg ervoor dat het verwarmingselement op een stevig vlak oppervlak staat. Neem contact op met de Dyson Helpdesk als het probleem blijft bestaan. Voer geen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden uit die afwijken van hetgeen in deze Dyson gebruikshandleiding wordt getoond of door de Dyson helpdesk wordt geadviseerd. OVERZICHT VAN DEKKING • • De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum). U dient een bewijs van levering/aankoop (van zowel het origineel en eventueel daaropvolgende aankopen) te overleggen voordat werkzaamheden aan uw Dyson apparaat kunnen worden uitgevoerd. Zonder dit bewijs zullen uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht. [. . . ] Volg de instructies van de batterijfabrikant bij het installeren van nieuwe batterijen (batterijtype CR 2032). WICHTIGE INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ Falls Sie uns Angaben über eine dritte Person zukommen lassen, bestätigen Sie, dass diese Sie dazu benannt hat, in Ihrem Namen zu handeln, dass diese der Bearbeitung ihrer persönlichen Daten, einschliesslich sensitiver persönlicher Daten, zugestimmt hat und dass Sie diese über Ihre Identität sowie die Zwecke, für die diese Daten benutzt werden, in Kenntnis gesetzt haben. Sie haben das Recht, eine Kopie der Angaben, die uns über Sie zur Verfügung stehen, zu erhalten (für die wir ggf. PROBLEEMOPLOSSING • • • Onthoud: trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u op problemen controleert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DVY1010W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DVY1010W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag